Tải bản đầy đủ

Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ- tin hoạc TP.HCM

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 2012
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY.
NGÀNH

NGÀNH
KHỐI
THI
ĐIỂM TRÚNG
TUYỂN HSPT-
KV3
SỐ ĐẠT
ĐIỂM TT
Công nghệ thông tin D480201 A, A1
D1
13.0
13.5
35
60
D340101 A 13.0 5

A1 13.0 99

Quản trị Kinh doanh

D1 13.5 498
Đông phương học D220213 D1 13.5 126
Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13.5 340
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4 13.5 20
Quan hệ quốc tế D310206 D1 13.5 266
TỔNG CỘNG
1449
Ghi chú : Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm
cách nhau 0.5 điểm.
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY.
NGÀNH

NGÀNH
KHỐI
THI
ĐIỂM TRÚNG
TUYỂN HSPT-
KV3
SỐ ĐẠT
ĐIỂM TT
Công nghệ thông tin C480201 A, A1
D1
10.0
10.5
6
1
Tiếng Anh C220201 D1 10.5 43
Tiếng Trung C220204 D1, D4 10.5 3
TỔNG CỘNG
53


Ghi chú : Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm
cách nhau 0.5 điểm.
Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2
I. Xét tuyển các ngành đào tạo chính quy bậc Đại học - Chỉ tiêu 220

Mã Mã

Chỉ

Khoa Ngành ngành phân
ngành
Khối thi tiêu Chuyên ngành (nghề)
đào tạo
Du lịch-
Khách sạn
- Quản trị
kinh doanh
D340101 401 A1, D1 40 - Quản trị Du lịch
- Quản trị Khách sạn
Đông
phương
học
- Trung
Quốc học
- Nhật Bản
học
- Hàn Quốc
học
D220213 601
602
603
D1, D4
D1, D6
D1
25
15
20
- Kinh tế-Luật
- Nghiệp vụ hành chính –
văn phòng và du lịch
Ngoại ngữ -Ngôn ngữ
Trung Quốc
D220204 704 D1, D4 20 - Nghiệp vụ văn phòng
Công nghệ
thông tin
- Công nghệ
thông tin
D480201 101 A,A1,D1 100 - Hệ thống thông tin -
Mạng máy tính
- Công nghệ phần mềm
- Kỹ thuật thương mai
điện tử
II. Xét tuyển các ngành đào tạo chính quy bậc Cao đẳng - Chỉ tiêu : 180

Khoa

Ngành

ngành

phân
ngành

Khối thi
Chỉ
tiêu

Ghi chú
Ngoại ngữ - Tiếng Anh
- Tiếng Trung
C220201
C220204
C66
C67
D1
D1,D4
80
Công nghệ
thông tin
- Công nghệ
thông tin
C480201 C65 A,A1,
D1
100
Chỉ nhận hồ sơ của thí sinh dự thi đại
học năm 2012. (Không nhận hồ s
sinh dự thi cao đẳng)
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên được thi tuyển liên thông lên đại học nếu
cuối khóa đạt loại khá trở lên.
III. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 10/08/12 đến 05/09/12 (có thể kết thúc
trước hạn khi đủ chỉ tiêu).
IV. Điều kiện – Hình thức xét tuyển:
 Bậc Đại học:Tất cả thí sinh thi Đại học khối A, A1 có tổng điểm thi từ 13.0
trở lên (không có điểm 0) và khối D có tổng điểm thi từ 13.5 trở lên (không
có điểm 0)
 Bậc Cao đẳng: Tất cả thí sinh thi Đại học khối A, A1 có tổng điểm thi từ
10.0 trở lên (không có điểm 0) và khối D có tổng điểm thi từ 10.5 trở lên
(không có điểm 0)
V. Hồ sơ xét tuyển, gồm có:
 Giấy chứng nhận kết quả thi đại học (bản chính) do trường tổ chức thi
cấp. Thí sinh ghi đầy đủ các chi tiết cần thiết trong phần đăng ký xét tuyển
của giấy chứng nhận kết quả thi đại học, ký và ghi rõ họ tên.
 Một bì thư dán tem sẵn ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận để trường gửi
giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển)
 Lệ phí xét tuyển : 15.000 đ/hồ sơ
Thí sinh rút hồ sơ xét tuyển không được hoàn trả lệ phí.
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học
Tp.HCM, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài) P.13, Q.10, Tp.HCM hoặc gửi bưu điện
EMS.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×