Tải bản đầy đủ

Học bổng toàn phần sunway


HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SUNWAY-HANU cho
CHƯƠNG TRÌNH ACCA TOÀN THỜI GIAN
BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG, ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Được thành lập từ năm 1904, ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) đã trở thành Hiệp hội
quốc tế uy tín của các chuyên gia ngành kế toán tài chính. Hiệp hội mang đến cơ hội đạt được bằng cấp
nghề nghiệp chuyên môn chất lượng hàng đầu và hữu dụng trong kinh doanh cho những người quyết
tâm phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính.

Tại Việt Nam, từ năm 2002 đến nay, ACCA đã có hơn 5.000 học viên và hơn 450 hội viên, chủ yếu tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những người đã đi làm hoặc đang học đại học, vì vậy hầu hết
đều theo học ACCA theo hình thức bán thời gian (ngoài giờ hành chính).

Nhận thấy giá trị to lớn mà bằng cấp của ACCA mang lại, văn phòng Sunway-Hanu chính thức đào
tạo chương trình ACCA theo hình thức toàn thời gian (trong giờ hành chính) từ năm 2011. Đến năm
2012, để khuyến khích các em học sinh, sinh viên có năng lực và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp kế toán
tài chính, văn phòng dành tặng 05 suất học bổng toàn phần (100%) cho các sinh viên xứng đáng.


 Học bổng Sunway-Hanu giúp các em học sinh, sinh viên tiếp cận với các chứng chỉ, văn bằng
nghề nghiệp của hiệp hội ACCA sớm hơn và hoàn thành mơ ước theo đuổi sự nghiệp kế toán,
kiểm toán nhanh hơn.

 Sinh viên đạt học bổng Sunway-Hanu vẫn là sinh viên hệ chính quy của Đại học Hà Nội. Sinh viên
sẽ ngừng theo học chuyên ngành hiện tại ở trường Đại học Hà Nội và chuyển sang học chương
trình ACCA toàn thời gian. Sinh viên không phải đóng bất kz một loại phí nào khác.

 Sinh viên đạt học bổng sẽ học trong 03 năm với 14 môn học theo chương trình ACCA toàn thời
gian - bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng, Đại học Oxford Brookes (có danh sách môn học đính
kèm). Trong đó, sinh viên có 03 tháng thực tập và 03 tháng viết luận văn. Thời gian học bắt đầu
vào tháng 10/09/2012, học từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng hoặc buổi chiều như giờ học chính quy
của Nhà trường.

 Trong quá trình học, sinh viên sẽ được cấp 02 chứng chỉ, 01 văn bằng hành nghề chuyên nghiệp
của ACCA và 01 bằng cử nhân của Đại học Oxford Brookes, bao gồm:

 Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh
(Diploma in Accounting and Business)
 Chứng chỉ Diploma Nâng cao về Kế Toán và Kinh doanh
(Advanced Diploma in Accounting and Business)
 Văn bằng ACCA (ACCA Professional Qualifications)
 Bằng cử nhân danh dự, chuyên ngành Kế toán Ứng dụng, Đại học Oxford Brookes (BSc
(Hons) in Applied Accounting, Oxford Brookes University)

 Kết thúc chương trình, sinh viên trở thành Hội viên dự bị của ACCA. Sinh viên cần tích lũy thêm
03 năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực liên quan để trở thành Hội viên chính thức.


2. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Văn phòng Sunway-Hanu trao tặng 05 suất học bổng toàn phần, giá trị 207.487.000 VNĐ/học
bổng (có biểu học phí kèm theo), bao gồm:
 Học phí 14 môn học của chương trình ACCA Toàn thời gian - Cử nhân Kế toán Ứng dụng.
 Lệ phí thi lần đầu của 14 môn học (sinh viên tự đóng tiền thi nếu phải thi lại).
 Lệ phí hướng dẫn nghiên cứu và viết luận văn.
 Toàn bộ tài liệu học và hướng dẫn ôn thi.

3. ĐỐI TƯỢNG và TIÊU CHÍ LỰA CHỌN


 Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hà Nội thuộc các khoa:
o Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch (chuyên ngành: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản
trị Kinh doanh)
o Khoa Tiếng Anh
 Đối với sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch (QTKDDL):
o Điểm trung bình IELTS từ 6.5 trở lên, điểm các kỹ năng không dưới 5.0
o Điểm trung bình năm đầu tiên từ 7.5 trở lên
 Đối với sinh viên Khoa Tiếng Anh:
o Điểm trung bình năm đầu tiên từ 8.0 trở lên
 Có định hướng nghề nghiệp theo ngành kế toán, kiểm toán

4. HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN

Vòng 1:
 Các khoa có các chuyên ngành kể trên chọn lọc sinh viên theo tiêu chí nêu trên.
 Các khoa gửi danh sách cho văn phòng Sunway-HANU. Danh sách gồm có Họ tên, Mã số sinh
viên, Điểm trung bình, Điểm IELTS, Số điện thoại, Email.

Vòng 2:
 Sinh viên được lựa chọn (cùng phụ huynh) sẽ tham dự buổi hội thảo giới thiệu về chương trình
học và học bổng vào ngày Thứ 7 (11/08/2012).
 Sinh viên thực sự có nguyện vọng theo học chương trình sẽ nộp đơn xin học bổng cho văn
phòng qua email: obu@hanu.vn (hạn chót là 12h đêm ngày Chủ nhật (19/08/2012).
 Sinh viên nộp đơn xin học bổng sẽ được xếp lịch phỏng vấn vào ngày Thứ 3 hoặc Thứ 4 (28,
29/08/2012)

DANH SÁCH MÔN HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ACCA TOÀN THỜI GIAN
BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG, ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES

Năm
học
Kỳ học Môn học Bằng cấp Nơi cấp
1
1
F1 – Kế toán trong Kinh doanh
Chứng chỉ Diploma
về Kế toán và Kinh
doanh
ACCA F2 – Kế toán quản trị
F3 – Kế toán tài chính
2
F4 – Luật VN
Chứng chỉ Diploma
nâng cao về Kế
toán và Kinh doanh
ACCA
F5 – Quản lý hoạt động kinh doanh
F6 – Thuế
2
3
F7 – Lập báo cáo tài chính
F8 – Kiểm toán và Bảo hiểm
F9 – Quản trị tài chính
4
Thực tâp
Luận văn
Bằng cử nhân
(danh dự), ngành
Kế toán Ứng dụng
Đại học
Oxford Brookes,
Anh Quốc
3
5
P1 – Quản trị doanh nghiệp
Văn bằng ACCA ACCA
P2 – Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn
P3 – Phân tích kinh doanh
6
P4 – Quản trị tài chính (nâng cao)
P5 – Quản trị hoạt động kinh doanh (nâng cao)
HỌC PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH ACCA TOÀN THỜI GIAN
BẰNG CỬ NHÂN KẾ TOÁN ỨNG DỤNG, ĐẠI HỌC OXFORD BROOKES

Khoản mục phí
ACCA cấp độ cơ bản
Cử nhân kế toán ứng dụng OBU
ACCA cấp độ chuyên
nghiệp
Tổng cộng

Năm 1 Năm 2 Năm 3

THANH TOÁN VỚI ĐH HÀ NỘI Học kz 1 Học kz 2 Học kz 3 Học kz 4 Học kz 5 Học kz 6
Các loại phí cơ bản (A)
Phí nộp hồ sơ 30.000
Lệ phí nhập học 645.000
Tiền đặt cọc (hoàn trả khi SV tốt nghiệp) 3.000.000
Tổng cộng (A) 3.675.000 - - - - - 3.675.000
Học phí (B)
Cấp độ cơ bản
Module kiến thức
VNĐ 6.450.000 x 3 môn (F1, F2, F3) 19.350.000
Module kỹ năng
VNĐ 7.632.500 x 3 môn (F4, F5, F6) 22.898.000
Module kỹ năng
VNĐ 8.492.500 x 3 môn (F7, F8, F9) 25.478.000
Bằng cử nhân OBU
Học phí kz thực tập 27.950.000
Cấp độ chuyên nghiệp
Module bắt buộc
VNĐ 12.040.000 x 3 môn (P1, P2, P3) 36.120.000
Module tự chọn
VNĐ 12.040.000 x 2 môn (P4-P7) 24.080.000
Tổng cộng (B) 19.350.000 22.898.000 25.478.000 27.950.000 36.120.000 24.080.000 155.875.000

THANH TOÁN VỚI ACCA, ANH QUỐC (C )
Các loại phí cơ bản
Đăng k{ ban đầu £77 x VNĐ 33.500 2.579.000
Phí thường niên £77 x VNĐ 33.500 2.579.000 2.579.000 2.579.000
Lệ phí thi
F1,F2,F3: £57 x 3 môn x VNĐ 33.500 5.729.000
F4,F5,F6: £72 x 3 môn x VNĐ 33.500 7.236.000
F7,F8,F9: £72 x 3 môn x VNĐ 33.500 7.236.000
P1,P2,P3: £84 x 3 môn x VNĐ 33.500 8.442.000
P4 - P7 : £84 x 2 môn x VNĐ 33.500 5.628.000
Tổng cộng (C ) 10.887.000 7.236.000 9.815.000 - 11.021.000 5.628.000 44.587.000
OBU - BẰNG CỬ NHÂN (D)
Phí nghiên cứu và thực tập nộp cho OBU 3.350.000
Tổng cộng (D) - - - 3.350.000 - - 3.350.000
HỌC PHÍ TOÀN CHƯƠNG TRÌNH
(A+B+C+D)
33.912.000 30.134.000 35.293.000 31.300.000 47.141.000 29.708.000 207.487.000
130.638.000 76.849.000 207.487.000

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×