Tải bản đầy đủ

Học bổng toàn phần cho học sinh thiên chúa nghèo vượt khó

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO HỌC SINH THIÊN CHÚA
GIÁO NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM 2012
Đơn vị cấp học bổng: Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo
1. Điều kiện xin học bổng: học sinh nghèo học giỏi, mang quốc tịch Việt Nam, theo
đạo Thiên chú. Học sinh cần có Giấy chứng nhận được rửa tội của Giáo hội (hoặc
Giấy xác nhận của Giáo hội địa phương) và Giấy chứng nhận hộ nghèo.
2. Nguồn học bổng: Quỹ học bổng Helan Foundation
3. Mô tả học bổng:
a) Miễn toàn bộ học phí và lệ phí Hội sinh viên
b) Miễn lệ phí Ký túc xá trong toàn bộ học kì và thời gian nghỉ hè, nghỉ đông
(tự lo chăn, ga, gối).
c) Cấp phiếu ăn trị giá $6.000NTD (tương đương 4.200.000VND) và sinh hoạt
phí $4.000 NTD (tương đương 2.800.000VND) cho mỗi kì học. Là ngôn ngữ
Trung Quốc, nếu cần thiết, cấp cho Trung tâm Ngôn ngữ Trung Quốc của
trường đại học nghiên cứu Trung Quốc.
2. Chỉ tiêu: 03 suất cho sinh viên sang học Đại học
3. Thời gian xin học bổng: từ nay tới ngày 15 tháng 6.
4. Thủ tục xét học bổng:
a) Học sinh nộp đơn xin nhập học, đồng thời nộp kèm Phiếu đăng ký xin học
bổng trước ngày 15/06/2012. Tài liệu xin học sẽ do Hội đồng tuyển sinh của
Khoa xét duyệt, và đưa ra danh sách sinh viên được nhận học bổng sinh viên

xuất ắc ( Xem phụ lục trang sau).
b) Học sinh nhận được học bổng nêu ở mục a), nếu điểm trung bình học kì trước
đạt điểm B trở lên (trên 70 điểm), có thể tiếp tục xin học bổng kỳ sau, nếu
không sẽ tạm dừng cấp học bổng. Nếu học kỳ tiếp theo học sinh đạt điểm như
yêu cầu, sẽ được tiếp tục cấp học bổng.
7. Các đối tượng không được nhận học bổng:
a. Sinh viên nước ngoài đã nhận học bổng chính phủ Đài Loan không được
nhận học bổng này.
b. Học sinh đủ điều kiện nhận học bổng nhưng không hoàn thành thủ tục nhập
học hoặc không xin bảo lưu, sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng.
c. Học sinh nhận học bổng nếu bị phát hiện làm giả giấy tờ, sẽ hủy bỏ tư cách
nhận học bổng, và phải nộp lại tiền học bổng đã nhận.
Page | 1
8. Chú thích
a) Theo quy định của Văn phòng Kinh tế Giáo dục Đài Loan tại tp Hồ Chí
Minh, những sinh viên xin visa đến học Đại học, sau Đại học tại Đài Loan
(chương trình dạy học bằng tiếng Hoa), nếu chương trình học chỉ bao gồm
thời gian học Đại học chính quy, sẽ phải nộp chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ
TOP sơ cấp hoặc TOCFL bản mới Level 3 trở lên.
b) Học sinh nhận học bổng của chương trình yêu cầu phải tham gia các tổ chức
Giáo hội và các hoạt động tín ngưỡng lien quan của nhà trường.
Page | 2
文 藻 外 語 學 院
Wenzao UrsulineCollege of Languages
101 學年度外國學生入學申請書
Application Form for International Students in 2012 Academic Year
Date 日期:/ /
Name in English / in Own Language 英文名/本國語文名
字:
Two-inches Photographs
二吋照片
Firstand Middle Name 名字:
Last (Family) Name 姓氏:
Name in Chinese 中文姓名:
Nationality 國籍
Birth Place 出生地
Date of
Birth(m/d/yr)生日
Gender 性別
Father’s Nationality 父親國籍:


Mother’s Nationality 母親國籍:
Educational Background(Highest
Degree)最高學歷:
Passport No.護照號碼
Date of Expiration 有效期限:
MonthDayYear
Contact Address 聯絡地址:
Contact e-mail Address 聯絡電子郵件信箱:
Contact Phone Number
聯絡電話:
Applied Programs 申請所系科:
 Four-year College Department.
 Two-year College Department.
 Five-year Junior College Department.
Application for Wenzao’s Scholarship: Yes  No
Guardian Signature 監護人簽名:
If student is under 20 years old, the Guardian should sign
here.
M /D /Yr
Student Signature 學生簽名:
M /D /Yr
※ Tham khảo các tài liệu cần chuẩn bị và hạn xin học bổng ở trang sau.
Page | 3
Hồ sơ xin nhập học cần có:
1. Hai ảnh 4x6.
2. Hai ảnh 4x6 dán trên đơn xin học bổng.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp và học bạ được công chứng bởi Văn phòng Kinh tế Văn hóa – Đài Bắc
tại nước ngoài. (Nếu bằng tốt nghiệp và bảng điểm không có tiếng Trung hoặc tiếng Anh, cần có
công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Nếu người xin nhập học chưa nhận được Bằng tốt
nghiệp ở thời điểm xin học, có thể nộp học bạ và thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận sinh viên
cho Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại nước ngoài để xin công chứng. Tuy nhiên, khi nhập
học, yêu cầu người học bổ sung Bằng tốt nghiệp được công chứng bởi Văn phòng Kinh tế Văn
hóa Đài Bắc tại nước ngoài.
4. Giấy khám sức khỏe (bao gồm kiểm tra HIV và bệnh sởi Đức hoặc chứng nhận đã tiêm vắc xin
trong 3 tháng gần nhất).
5. Chứng nhận hộ nghèo được công chứng bởi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại nước
ngoài.
6. Chứng nhận được rửa tội hoặc Giấy xác nhận của Giáo hội địa phương.
7. Những tài liệu sau đây xin cung cấp bản tiếng Trung hoặc tiếng Anh:
a) Bảng điểm bản gốc (có xếp hạng trong cả lớp)
b) Bài luận về bản thân (1 trang A4 trở lên)
c) Kế hoạch học tập (1 trang A4)
d) Chứng chỉ năng lực tiếng Anh TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS hoặc chứng chỉ năng
lực tiếng Hoa (TOP, TOCFL, HSK)
e) Các chứng chỉ năng lực ngôn ngữ khác, chứng nhận khả năng đặc biệt (nếu có).
Khoa Chỉ tiêu tuyển sinh
chương trình 4 năm học
đại học
Chỉ tiêu tuyển sinh
chương trình 2 năm học
đại học
Chỉ tiêu tuyển
sinh chương trình
5 năm hệ cao đẳng
Anh 108
(Tổng chỉ tiêu của 12 khoa
là 108)
24
(Tổng chỉ tiêu của 6 khoa là
24)
30
(Tổng chỉ tiêu của
5 khoa là 30)
Pháp
Đức
Tây Ban Nha
Nhật Bản
Dịch thuật và Phiên
dịch
Tiếng Trung Ứng
dụng
Giảng dạy ngoại ngữ
Quan hệ quốc tế
Quản trị kinh doanh
quốc tế
Quản lý và ứng dụng
nội dung Kỹ thuật số
Nghệ thuật Giao tiếp
Page | 4
※ Các quy định về tài liệu đều tuân theo quy định của Bộ Giáo dục:
http://www.edu.tw/content.aspx?site_content_sn = 23 092
Quy định về tuyển sinh của Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo
http://www2.wtuc.edu.tw/academic/recruitment/info/eifisadmission/enrollinfo.htm .
Hạn cuối nhận hồ sơ xin học bổng là:※ 15 Tháng 6 năm 2012.
Ghi chú:
Tài liệu không đầy đủ hoặc không đúng sự thật sẽ trực tiếp hủy tư cách xin học bổng.
※ Thông tin liên lạc
97089@mail.wtuc.edu.tw
※ Địa chỉ gửi hồ sơ xin học
Wenzao Ursuline College of Languages
Office of Research and Development
Address: 900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 80793, Taiwan R.O.C
Page | 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×