Tải bản đầy đủ

SKKN: Một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn Địa lý 8 theo phương pháp đổi mới

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐỂ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ
MỘT TIẾT DẠY - HỌC MÔN ĐỊA LÝ 8
THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên15

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Năm học 2010 – 2011 là năm học thứ 9 thực hiện chương trình và SGK mới, Đồng
thời cũng là năm học “tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” Để thực
hiện tốt chương trình và SGK mới đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động của Bộ trưởng
Bộ GD và ĐT đưa ra. Mặc dù là năm thứ 9 thực hiện đổi mới PPDH nhằm phát huy tính
tích cực, chủ động trong học tập của học sinh. Nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức xoay
quanh vấn đề đổi mới phương pháp dạy học như thế nào mang lại hiệu quả cao nhất. Đó
là một vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trong quá trình dạy học hiện nay.
Hướng đổi mới của phương pháp hiện nay là tích cực hoá hoạt động học tập của
học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành cho học sinh tư duy
tích cực, độc lập, sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kĩ
năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm tin,
hứng thú học tập cho học sinh.
Theo chương trình biên soạn của SGK mới hiện nay đã thể hiện rõ cách học mới
của học sinh. Từ những hình ảnh trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng đến thực
tiễn, hình thành nên khái niệm, quy luật, mối quan hệ nhân quả từ đó tìm ra được kiến
thức bài học. Điều đó đòi hỏi ở giáo viên một vận dụng các phương pháp dạy học mới.
Đối với nội dung SGK mới Địa lý nói chung và Địa lý 8 nói riêng, nội dung được
chú trọng thể hiện đồng bộ trên cả kênh hình và kênh chữ. Những tranh ảnh, những hình
vẽ trong SGK không hoàn toàn chỉ là minh hoạ cho bài giảng mà chúng gắn bó hữu cơ
với bài học, là một phần không thể thiếu được của nội dung bài học. Bên cạnh đó còn có
các bài đọc thêm, bài thực hành, các câu hỏi ở cuối bài
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
Thực tế hiện nay ở các trường THCS, việc thực hiện giảng dạy theo phương pháp
mới còn nhiều khó khăn, có không ít giáo viên vẫn theo nếp cũ, trình bày theo phương
pháp truyền thống, học sinh không chủ động lĩnh hội kiến thức. Chính vì vậy mà hiệu quả
của một giờ dạy – học của học sinh và giáo viên đạt hiệu quả không cao . Đặc biệt trong
quá trình thực hiện đổi mới PPDH hiện nay đòi hỏi người GV phải có một qui trình
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15


thật vững chắc về phương pháp, kiến thức, kỷ năng. Vậy làm thế nào để đạt được một giờ
dạy học Địa lí 8 có hiệu quả cao nhất. Đó là một câu hỏi mà hiện nay được rất nhiều giáo
viên quan tâm. Theo tôi, để có kinh nghiệm dạy tốt một tiết Địa lí 8 theo phương pháp
đổi mới cũng là một vấn đề rất đáng đưa ra để trao đổi, tham khảo.
PHẦN II: NỘI DUNG.

I. Cơ sở lí luận
Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học
sinh không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học hiện có và thay vào đó là các
phương pháp mới hiện đại, bởi các phương pháp hiện có như thuyết trình, giảng giải, ván
đáp vẫn rất cần thiết trong quá trình dạy học. Vấn đề là phải tìm ra cách vận dụng và
phối hợp các PPDH một cách linh hoạt nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của học sinh trong học tập. Cần kế thừa và phát huy những mặt tích cực các phương pháp
dạy học truyền thống đồng thời phải học hỏi, vận dụng một số PPDH mới phù hợp với
hoàn cảnh, điều kiện dạy học ở nứớc ta hiện nay.Để đạt được mục đích đó thì người giáo
viên và học sinh cần phải thực hiện tốt các vấn đề sau:
1. Đối với giáo viên
Trong soạn, giảng phải có sự vận dụng linh hoạt các PPDH, phải biết kết hợp
nhuần nhuyễn các PPDH mới sao cho phù hợp, logic, thể hiện được vai trò của người
giáo viên không phải đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà phải trở thành người thiết kế,
phải hình dung được thiết kế bài dạy của mình một cách tường tận, chi tiết.
Tuỳ vào từng nội dung tiết học để giáo viên có một cách thiết kế giáo án riêng.
Phải biết cách tổ chức lớp học như hoạt động cá nhân, hoạt động chung cả lớp, hoạt dộng
theo nhóm nhỏ Là người dẫn dắt học sinh giải quyết những tình huống có vấn đề, biết
khơi dậy và kích thích trí tò mò, lòng ham muốn các kiến thức địa lí. Bên cạnh đó, trong
quá trình dạy học cũng phải sử dụng nhiều phương tiện dạy học phù hợp với nội dung
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

bài dạy, đồng thời hướng dẫn học sinh cách khai thác kiến thức từ các phương tiênh học
tập địa lí khác nhau như bản đồ, biểu đò, tranh ảnh, băng hình , khuyến khích, động viên
thành tích học tập của học sinh.
.2. Đối với học sinh:
Cần phải có sự đổi mới trong cách học, phải giác ngộ mục đích học tập, chủ động,
sáng tạo, có ý thức trách nhiệm về hoạt động học tập của mình, phải biết tự học và học
mọi nơi, mọi lúc khi cảm thấy cần thiết.
Cần biết rõ mục đích, yêu cầu của giờ học, không chỉ về kiến thức mà còn cả về kĩ
năng địa lí và những thao tác tư duy cần vận dụng như tư duy biện chứng, tư duy logic,
nắm bắt được các sự vật hiện tượng, mối quan hệ nhân quả Phải làm quen dần với cách
độc lập suy nghĩ để chiếm lĩnh kiến thức bài học.
Dành thời gian thích đáng để tự làm việc, nghiên cứu với SGK (kênh hình, kênh
chữ), với tập bản đồ, qua các thông tin đại chúng như tranh ảnh, đài báo và các nguồn
cung cấp kiến thức khác theo sự hướng dẫn của giáo viên, qua đó học sinh rèn luyện về kĩ
năng và phương pháp học tập bộ môn Địa lí nhiều hơn.
Học sinh biết cách làm việc theo nhóm, hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ
giáo viên giao cho, qua đó có cơ hội được thể hiện mình, được trình bày lại kết quả qua
các phương tiện học tập.

II. Cơ sở thực tiễn
Có thể nói, trong những năm gần đây, việc thực hiện chương trtình và SGK mới
cũng đồng nghĩa với việc cải tiến, đổi mới PPDH đã dấy lên phong trào thi đua diễn ra
sôi nổi ở các trường THCS. Có thể nói đại đa số giáo viên có tâm huyết với nghề nghiệp,
có hiểu biết sâu sắc về bộ môn Địa lí đã sử dụng các PPDH mới khá tốt, khêu gợi được
sự suy nghĩ, tìm tòi tự lực của học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó do chưa hiểu thấu đáo
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

được tinh thần đổi mới của phương pháp nên một số ít giáo viên đã thể hiện sự quá tải
trong việc đổi mới, vì vậy đã làm cho tiết học trở nên căng thẳng, mệt mỏi.
1. Về giáo viên:
Việc thay đổi SGK Địa lí 8 mới khiến giáo viên cũng gặp ít nhiều khó khăn trong
khi giảng dạy. Mặc dù đây là năm thứ ba thực hiện chương trình thay sách đối với lớp 8,
song để dạy tốt một tiết Địa lí theo phương pháp đổi mới giáo viên còn nhiều lúng túng
và chưa hiệu quả. Trong một tiết dạy, nhiều giáo viên vẫn chỉ sử dụng được một phương
pháp, vì thế cách học của học sinh vẫn nhàm chán, ít quan tâm đến việc phát huy tính tích
cực học tập của học sinh. Có những nội dung giáo viên cần thuyết trình, giảng giải thì lại
yêu cầu học sinh tự nghiên cứu. Vì vậy làm cho tiết học nhàm chán, nhiều bài có nội
dung dài, nặng nề cũng để học sinh làm việc nhiều nên nội dung bài không thực hiện hết
trong một tiết.
.2. Về học sinh:
Đây là năm học thứ 9 thực hiện chương trình và SGK Địa lí 8 mới. Nhìn chung đại
đa số học sinh đã tiếp cận được với nội dung, kiến thức, chương trình và phương pháp
học tập mới, song quá trình tiếp thu của học sinh chưa đồng đều, chưa linh hoạt trong quá
trình hoạt động của mình, việc tiếp cận với các phương pháp dạy học mới và thiết bị dạy
học mới đối với một số học sinh còn khó khăn do đó kết quả tiếp thu của học sinh chưa
đạt hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh đó một số ít học sinh chưa chịu khó rèn luyện kĩ năng, học tập một cách
thụ động, chưa chủ động tìm tòi, suy nghĩ và giải quyết vấn đề dặt ra trong bài học. Hơn
nữa có một số ít học sinh còn có tâm lí phân biệt các môn học "chính", "phụ" do đó xem
nhẹ, không chú trọng đến các môn học phụ dẫn đến kết quả học tập của học sinh chưa
cao.
3. Về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học.
Một số trường phương tiện dạy học chưa đầy đủ, cơ sở vật chất chưa đảm bảo,
phòng học bộ môn Địa lý còn thiếu. Các bản đồ, tranh , ảnh, băng hình chưa đầy đủ. Việc
học sinh quá đông trong một lớp học dẫn đến khó khăn trong việc phân chia nhóm cũng
ảnh hưởng rất lớn đến quá trình dạy học
4. Khảo sát thực tế để nắm kĩ khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh.
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

Vào học kì I của năm học 2010-2011 tôi đã tiến hành khảo sát quá trình tiếp thu
bài của học sinh lớp 8 trường THCS Lý Tự Trọng - Huyện krông Buk, qua việc kiểm tra
kiến thức học sinh qua bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á.
? Dựa vào H3.1 sgk. Em hãy cho biết sự thay đổi các cảnh quan tự nhiên tứ tây
sang đông theo vĩ tuyến 40
o
B và giải thích vì sao có sự thay đổi như vậy?
Kết quả khảo sát như sau:
S


l
ư

ng
HS
Gi

i

%

Kh
á

%

TB

%

Y
ế
u

%

40


04 10% 14 35% 10 25% 12 30%

Từ việc nắm được thực trạng dạy học môn Địa lí của học sinh và giáo viên, tôi đã
rút ra được một số kinh nghiệm như sau:
III. Một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả dạy - học một tiết Địa lý 8.
* Đối với giáo viên:
Để dạy tốt một tiết học Địa lí 8 theo phương pháp đổi mới cần được quán triệt ở tất
cả các khâu, từ khâu chuẩn bị bài của giáo viên, tiến hành dạy học ở trên lớp đến việc
đánh giá kết quả học tập của học sinh.
a. Đầu tư nhiều hơn vào việc soạn bài theo tinh thần dạy học thông qua tổ chức
các hoạt động học tập cho học sinh.
- Xây dựng được kế hoạch hoạt động của giáo viên và học sinh một cách hợp lí, kế
hoạch này được thể hiện ở giáo án của giáo viên. Việc soạn giáo án phải theo một quy
trình gồm nhiều bước nhằm định ra các hoạt động và dự kiến thực hiện các hoạt động đó.
- Trước hết giáo viên cứu kĩ bài học trong SGK (cả kênh hình và kênh chữ ) để xác
định kiến thức và kĩ năng cơ bản của bài, xác định được mục tiêu bài học. Mục tiêu đề ra
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

là cho học sinh, do học sinh thực hiện, chính học sinh thông qua các hoạt động học tập
tích cực phải đạt được những mục tiêu áy. Giáo viên là người chỉ đạo, tổ chức, hướng
dãn, trợ giúp học sinh đạt tới đích dự kiến của bài học.
- Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của bài, trình độ của học sinh và các phương tiện
dạy học hiện có, giáo viên cần dự kiến các hoạt động giúp học sinh tự lực chiếm lĩnh nội
dung bài học. Trước hết giáo viên cần xem xét nội dung nào có thể cho học sinh tự lực
tìm tòi, khai thác để đi đến kiến thức mới. Để có thể phát huy tính tích cực học tập của
học sinh trong khâu soạn bài cần coi trọng việc chuẩn bị các câu hỏi, cần tránh khuynh
hướng hình thức, đặt các câu hỏi dễ, vụn vặt hoặc các câu hỏi quá khó.
- Giáo viên dự kiến các hoạt động của học sinh (sử dụng bản đồ, lược đồ, mô
hình ) để giải quyết các vấn đề, trả lồi các câu hỏi, hình thành các bài tập do giáo viên
nêu ra. Dự kiến những gợi ý để học sinh có thẻ tiếp cận và phát hiện kiến thức mới.
- Dự kiến hình thức tổ chức học tập của học sinh (cá nhân hay theo nhóm, lớp ) và
thời gian làm việc của học sinh. Tuỳ theo nội dung các vấn đề, các bài tập, các câu hỏi
đặt ra dễ hay khó, đơn giản hay phức tạp mà giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân
hay theo nhóm và thời gian dành cho mỗi hoạt động nhiều hay ít.
Ví dụ: Bài 1 Địa lí 8 "Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản "
Bài này gồm hai phần: 1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục.
2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản.
Cả hai phần này đều có thể hướng dẫn học sinh tự lực khai thác và chiếm lĩnh kiến
thức mới
Phần 1: Vị trí địa lí và kích thước châu lục:


- Vấn đề đặt ra cho học sinh: xác định vị trí địa lí và kích thước của châu Á trên
bản đồ.
- Dự kiến hoạt động của học sinh: Xác định vị trí địa lí và kích thước của châu Á,
các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên lước đồ SGK và trên bản đồ treo tường.
- Dự kiến hình thức hoạt động: Học sinh làm việc cá nhân, thời gian 3 phút
Phần 2: Đặc điểm địa hình và khoáng sản:
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

- Câu hỏi đặt ra cho học sinh: Đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á?
- Dự kiến hoạt động của học sinh: Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản qua
hình 1.2 SGK.
- Dự kiến hình thức hoạt động: Học sinh làm việc theo nhóm, thời gian 5 phút.
Tóm lại: Bài soạn của giáo viên được thể hiện ở giáo án gồm ba phần: (Mục tiêu
bài học, phương tiện dạy học, hoạt động của giáo viên và học sinh trên lớp).
b. Đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động dạy và học trên lớp:
b.1. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh
* Tổ chức và hướng dẫn học sinh hoạt động với các phương tiện dạy học địa lí như
bản đồ, mô hình, tranh ảnh địa lí, băng hình , giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác
kiến thức từ các phương tiện dạy học qua đó học sinh vừa rèn luyện các kĩ năng, vừa có
kiến thức mới:
Cụ thể:
- Đối với bản đồ, lược đồ: đó là nguồn kiến thức quan trọng và đựoc coi như cuốn
sách Địa lí thứ hai của học sinh. Tổ chức cho học sinh làm việc với bản đồ, biểu đồ, giáo
viên cần lưu ý hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản dồ, biểu đồ: như đọc tên
trên bản đồ để biết đối tượng địa lí thể hiện trên bản đồ là gì. Đọc bảng chú giải để biết
người ta thể hiện đối tượng đó trên bản đồ như thế nào. Dựa vào các kí hiệu, màu sắc trên
bản đồ để xác định vị trí các đối tượng địa lí. Dựa vào bản đồ kết hợp với các kiến thức
địa lí, vận dụng các thao tác tư duy để phát hiện mối quan hệ địa lí không thể hiện trực
tiếp trên bản đồ:
Ví dụ: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bản đồ "Tự nhiên châu Á" trong
SGK Địa lí 8
- Tên bản đồ: Tự nhiên châu Á
- Cách thể hiện: các miền địa hình được thể hiện bằng thang màu. Màu nâu đậm
địa hình núi cao, màu vàng địa hình núi thấp, màu xanh lá địa hình đồng bằng
- Dựa vào màu sắc thể hiện trên bản đồ xác định vị trí các núi cao, các cao nguyên,
các đồng bằng
- Dựa vào bản đồ kết hợp với các kiến thức đã học để xác lập mối quan hệ giữa các
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

yếu tố vĩ độ, vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, sông ngòi, động thực vật từ đó tìm ra dược
mối quan hệ nhân quả.
* Đối với biểu đồ: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích biểu đồ theo các
bước: đọc tiêu đề của biểu đồ xem biêu đồ thể hiện hiện tượng gì? Xem các đại lượng thể
hiện trên biểu đồ là gì? Dựa vào các số liệu thông kê đã được trực quan hoá trên
biểu đồ đối chiếu, so sánh chúng với nhau và rút ra nhận xét về các đối tượng và hiện
tượng địa lí được thể hiện.* Đối với tranh ảnh: Nêu tên bức ảnh, xác định xem bức ảnh đó thể hiện đối tượng
địa lí nào, ở đâu.
* Đối với bảng số liệu thống kê: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức các bảng
số liệu thống kê không bỏ sót số liệu nào. Phân tích các số liệu tổng quát trước khi đi vào
số liệu cụ thể, tìm các trị số lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, xác lập mối quan hệ giữa các
số liệu. So sánh, đối chiếu các số liệu. Đặt ra các câu hỏi để giải đáp trong khi phân tích,
tổng hợp các số liệu nhằm tìm ra kiến thức mới.
b.2. Tổ chức hướng dẫn học sinh thu thập, xử lí thông tin trong SGk và trình
bày lại:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thu thập xử lí thông tin trong SGK Địa lí 8:
+ Thu thập thong tin của học sinh được tiến hành qua việc quan sát các kênh hình
và kênh chữ trong SGK, song cũng có thể cho học sinh thu thập thông tin qua việc ôn lại
kiến thức đã học ở các lớp trước.
+ Xử lí thông tin thông qua các câu hỏi, bài tập, giáo viên hướng dẫn học sinh căn
cứ vào các thông tin đã thu thập để rút ra những kết luận cần thiết về một đơn vị kiến
thức cơ bản.
b.3: Tổ chức hoạt động của học sinh theo những hình thức học tập khác nhau:
* Hình thức học tập cá nhân có thể được tiến hành như sau.
Giáo viên nên vấn đề, xác định nghiệm vụ nhận thức chung cho cả lớp và hướng
dẫn học sinh làm việc.
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

+ Làm việc cá nhân ( ghi kết quả ra giấy hoặc trả lời vào phiếu học tập)
+ Giáo viên chỉ định một vài học sinh báo cáo kết quả, các học sinh khác theo dõi,
góp ý bổ sung.
+ Giáo viên tóm tắt , cũng cố và chuẩn xác kiến thức.
* Hình thức học tập theo nhóm. Tuỳ theo số lượng học sinh trong mỗi lớp mà giáo
viên chia thành bao nhiêu nhóm,thông thường mỗi nhóm từ 4-6 học sinh. Các nhóm có
thể được duy trì ổn định trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần
của tiết học. Các nhóm được giao cùng một nhiệm vụ hoặc những nhiệm vụ khác nhau.
- Các bước tiến hành tổ chức học tập theo nhóm có thể làm việc chung cả lớp, làm
việc theo nhóm. Giáo viên nêu vấn đề để xác định nhiệm vụ, trong nhóm cử nhóm
trưởng, thư ký, các thành viên trao đổi thảo luận, ghi kết quả, đại diện nhóm trình bày,
các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- Giáo viên tổng kết, chuẩn xác kiến thức.
IV. NHÓM CÁC PHƯƠNG PHÁP.
* Một số PPDH cần được quan tâm nhiều hơn trong dạy học Địa lý 8.
1. Phương pháp sử dụng bản đồ:
Để có thể giúp học sinh sử dụng có hiệu quả các loại bản đồ, GV cần chú ý một số
điểm sau:
- Cần chú trọng hơn vào việc tiếp tục phát triển học sinh các kỷ năng đọc và phân
tích bản đồ: Học sinh biết kết hợp vốn hiểu biết về bản đồ và các kiến thức địa lý đã có
để tìm ra những kiến thức chứa đựng trong mỗi bản đồ theo yêu cầu bài học. Việc hình
thành các kỹ năng này có mức độ từ thấp đên cao như từ việc đọc để biết tên bản đồ, dựa
vào bảng chú giải có các ký hiệu để tìm vị trí các đối tượng địa lý trên bản đồ đến việc


dựa vào bản đồ để tìm ra một số đặc điểm của đối tượng, phải biết xác lập mối quan hệ để
rút ra những điều mà trên .bản đồ không thể hiện trực tiếp.
Ví dụ: Khi dựa vào bản đồ để tìm đặc điểm đòng bằng ven biển miền Trung (ở ý b
mục 2 bài 9sgk Địa lý 8 ) đầu tiên học sinh phải dựa vào màu sắc, chữ viết trên bản đồ tự
nhiên để tìm vị trí các đồng bằng ven biển miền Trung trên bản đồ, tiếp theo học sinh
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

phải dựa vào bản đồ để so sánh độ lớn của các đồng bằng miền Trung với các đồng bằng
khác trong nước, từ đó học sinh rút ra được đặc điểm đồng bằng miền Trung.
2. Phương pháp so sánh:
Để có thể đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng phương pháp so sánh, GV cần chú ý
những điểm sau:
- Cần xác định rõ mục đích của việc so sánh, GV cần trả lời các câu hỏi: So sánh
để nhằm mục đích gì?
- Cần chọn kỹ các đối tựợng cần so sánh và làm nổi bật lên những vấn đề cần so
sánh.
- Phải biết kết hợp các phương pháp so sánh với các PPDH khác ( như phương
pháp sử dụng bản đồ, hình vẽ, các biểu đồ hoặc phương pháp thảo luận, trò chơi ).
- Cần phát huy cao độ tính tích cực của học sinh trong so sánh.
3. Dạy học giải quyết vấn đề.
Đây là phương pháp đặt ra trước học sinh các vấn đề nhận htức có chứa đựng mâu
thuẩn giữa cái đã biết và cái chưa biết, đưa học sinh vào tình huống có vấn đề, kích thích
họ tự lực, tự chủ, chủ động và có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề. Dạy học giải
quyết vấn đề có thể được tiến hành như sau;
-Đặt vấn đè ( tạo tình huống có vấn đề )
- Giải quyết vấn đề ( đề xuất các giả thuyết, lập kế hoạch giả thuyết )
-Kết luận ( khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu ).
Ví dụ: Bài 9 Địa lý 8 “KHU VỰC TÂY NAM Á”
- Đặt vấn đề: Vì sao khu vực Tây Nam á nằm sát biển nhưng có khí hậu nóng và
khô hạn?
- Giải quyết vấn.
+ Học sinh nêu các giả thuyết và nguyên nhân làm cho khí hậu Tây Nam á nóng và
khô hạn( do yếu tố địa hình, có nhiều núi cao bao quanh khu vực, chịu ảnh hưởng
`gió Mậu dịch khô nóng thổi quang năm từ lục địa ra, lượng mưa rất nhỏ dưới
300mm/năm )
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận: Nêu lên lý luận để bảo vệ giả thuyêt của
mình
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

+ GV cho học sinh quan sát và phân tích lược đồ tự nhiên khu vực TNA kết hợp
với kiến thức đã học tìm ra nguyên nhân dẫn đến khu vực TNA có khí hậu nóng và khô
hạn.
4. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ.
Tuỳ theo số lượng học sinh, GV chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4-6 học sinh. Các
bước của một hoạt động theo nhóm có thể là như sau.
* Làm việc chung cả lớp:
- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức


- Phân công nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm
* Làm việc theo nhóm.
- Trong nhóm cử nhóm trưởng, thư ký. từng cá nhân làm việc độc lập.
- Trao đổi ý kiến thảo luận trong nhóm
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
* Thảo luận tổng kết trước toàn lớp:
- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả
- Thảo luận chung
- GV tổng kết đánh giá kết quả học tập của học sinh
5. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.
a. Đánh giá kết quả học tập của học sinh phải đảm bảo các yêu cầu của dạy
học bộ môn, gồm cả các kiến thức, kỷ năng, thái độ.
- Kiến thức: Đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh theo 3 mức độ:
+ Mức độ nhận biét (ghi nhớ, tái hiện )
+ Mức độ hiểu: Giải thích, chứng minh,phân tích được các mối quan hệ địa lý
+ Mức độ vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học vào tình huống mới hoặc để giải
thích một số vấn đề thường gặp trong thực tiễn có liên quan đế kiến thức đã học.
- Kỷ năng: Sử dụng bản đồ, lược đồ, các bảng số liệu để khai thác, trình bày kiến
thức địa lý.
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

- Thái độ : Xem xét mức độ thể hiện sự tôn trọng, trong bảo vệ thiên nhiên, cuộc
sống quê hương đất nước
b. Phương pháp đánh giá.
Đánh giá kết quả học tập của học sinh phải toàn diện, khách quan và chính xác.
Vì vậy cần kết hợp các phương pháp trắc nghiệm tự luận với các câu hỏi mở và
phương pháp trắc nghiệm khách quan với các câu hỏi như đúng, sai, điền khuyết, câu hỏi
nhiều lựa chọn .
Các câu hỏi trắc nghiệm cần tạo điều kiện để học sinh bộc lộ được các năng lực của bản
thân. GV cũng tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá và để học sinh tham gia tự đánh gia l
Lẫn nhau.
* Đối với học sinh:
- Trước hết phải tạo được cho học sinh sự ham mê học tập môn Địa lý
- Phải rèn luyện thói quen học tập bộ môn Địa lý theo phương pháp đổi mới
+ Có tính độc lập, tư duy, năng động, sáng tạo
+ Biết hợp tác với nhau để hoạt động trong một tiết học
+ Kết hợp đồng bộ cả kênh hình và kênh chữ
- Rèn luyện kỷ năng khai thác qua kênh hình
- Rèn kỷ năng vận dụng những kiến thức và kỷ năng vốn có để giải quyết một vấn đề
Địa lý cụ thể, thông qua các bài tập, câu hỏi cỷa giáo viên đặt ra trong một tiết dạy.
- Đặc biệt yếu tố quan trọng để học tốt một tiết học địa lý là học sinh phải có sự chuẩn
bị bài mới chu đáo theo hướng dẫn của giáo viên và hệ thống câu hỏi trong bài ở SGK.
Sưu tầm trnh, ảnh, các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.- Tìm ra phương pháp học tối ưu nhất để nhanh chống chiếm lĩnh, lĩnh hội được
kiến thức mới.
Dưới đây là một bài soạn minh hoạ về một đơn vị kiến thức, để dạy tốt một tiết học
Địa lý theo phương pháp đổi mới.

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

. Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á.

I/ Mục tiêu bài học.
1: Kiến thức:
- Mạng lưới sông ngòi Châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn.
- Đặc điểm của một hệ thống sông lớn và giải thích nguyên nhân.
- Sự phân hoá đa dạng của các cảnh quan, nguyên nhân của sự phân hoá đó.
- Thuận lợi và khó khăn của tự nhiên Châu Á.
2. Kỹ năng:
- Biết sử dụng bản đồ để tìm đặc điểm sông ngói và cảnh quan Châu Á
- Xác đinh trên bản đồ vị trí các cảnh quan tự nhiên, các hệ thống sông lớn.
- Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên.
3. Thái độ: Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ tự nhiên.
II/ Các phương tiện dạy học.
- Bản đồ tự nhiên Châu Á
- Bản đồ cánh quan tự nhiên Châu Á
- Tranh, ảnh về các cảnh quan tự nhiên Châu Á (sưu tầm ).
III/ Tiến trình trên lớp:
1: ổn định lớp:
2: Bài cũ: ( 5
/
)
* Khí hậu Châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào? Sự phân bố và đặc điểm của các
kiểu khí hậu đó?
3: Bài mới.

Ho
ạt động Thầy

Ho
ạt động tr
ò

N
ội
dung chính

* Ho
ạt động 1
: (15
/

) Tìm
hiểu đặc điểm sông ngòi
Châu á.
Hoạt động nhóm.
I/ Đ
ặc điểm sông ng
òi
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

*
Nhóm1,2,3:


- Quan sát bản đồ tự nhiên
Châu á và H1.21sgk, hãy .
+ Nhận xét chung về mạng
lưới sông ngòi Châu á?
+ Tên các sông lớn ở khu
vực Bắc á, Đông á, Tây nam
á?
+ Nơi bắt nguồn từ khu vực
nào? Đổ vào biển và đại
dương nào?

* Nhóm4,5,6:
Dựa vào bản đồ tự nhiên
Châu á và kiến thức đã học,
hãy cho biết:
+ Đặc điểm mạng lưới sông
ngòi ở 3 khu vực Bắc á,
Đông á, TNA?
+ Sự phân bố và chế độ
nước sông ngòi ở 3 khu vực
trên? Giải thích nguyên
nhân?
+ Gọi h/s lên xác định các
sông lớn của 3 khu vực trên
bản đồ?
=>GVnhận xét, kết luận,
chuẩn xác kíên thức trên bản
đồ.
-

Q/sát b
ản đồ v
à
H1.2sgk
- Thảo luận trao
đổi ý kiến, tổng
hợp kết quả vào
phiếu HĐ nhóm
- Đại diện trả lời
- Nhóm khác nhận
xét bổ sung

- Quan sát bản đồ

Thảo luận trao đổi
ý kiến, ghi kết quả
vào phiếu HĐ
nhóm
- Đại diện trả lời
- Nhóm khác nhân
xét bổ sung

-H/S lên xác định,
lớp nhận xét

H/S lên xác định,
h/s khác nhận xét
bổ sung
-H/S liên hệ
- Châu á có mạng lưới
sông ngòi khá phát triển,
nhưng phân bố không
đều, chế độ nước phức
tạp

- Bắc á:
+ Mạng lưới sông ngòi
dày
+ Mùa đông sông đóng
băng, mùa xuân có lũ do
băng tuyết tan.
- Tây Nam á và Trung á.
+ Rất ít sông
+ Nguồn cung cấp nước
cho sông là băng tan,
lượng nước giảm dần về
hạ lưu
- Đông á, ĐNA, Nam á.
+ Có nhiều sông, sông
nhiều nước, lên xuống
theo mùa

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

Gv m
ở rộng th
êm ki
ến thức
về hồ Châu á
+ Yêu cầu h/s xác định các
hồ lớn nước mặn, nước ngọt
của Châu á trên bản đồ?
+ Liên hệ đến giá trị kinh tế
của sông và hồ ở Vnam?
=>GV nhận xét, chốt kiến
thức
* Hoạt động 2: (13
/
) Tìm
hiểu các đới cảnh quan tự
nhiên.
Hoạt động cá nhân/ cặp .
- Dựa vào H3.1 sgk cho biết.
+ Tên các đới cảnh quan
Châu á theo thứ tự từ Bắc
xuống Nam dọc theo kinh
tuyến 80
o
Đ?
+ Tên các cảnh quan phân
bố ở khu vực khí hậu gió
mùa và cảnh quan ở khu vực
khí hậu khô hạn?
=>GV kết luận, chốt kiến
thức.
* Hoạt động 3: ( 6
/
) Thuận
lợi và khó khăn của thiên

nhiên Châu á.
Hoạt động cả lớp.

- Quan sát H3.1
- N/C độc lập
- H/S trả lời, h/s
khác nhận xét, bổ
sung- H/S lên xác định,
lớp nhận xét

N/C cá nhân

- Sông ngòi và hồ Châu
á có giá trị rất lớn trong
đời sống văn hoá, du
lịch


2: Các đới cảnh quan
tự nhiên

- Cảnh quan tự nhiên
Châu á phân hoá rất đa
dạng.
+ Rừng lá kim phân bố
chủ yếu ở Xi- bia
+Rừng cận nhiệt, nhiệt
đới ẩm có nhiều ở phía
Đông Trung Quốc,
Đông Nam á và Nam á3: Những thuận lợi và
khó khăn của thiên
nhiên Châu á
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15


4: Đánh giá & dặn dò.(6
/
)
a/ Hoàn thành nội dungvào bảng dưới đây:
Khu v

c

T
ê
n s
ô
ng l

n

Ngu

n cung c

p n
ư

c

M
ù
a l
ũ

B

c
á
Đô
ng
Á
§NA vµ Nam ¸TNA v
à

Trung
á

b/ Nối các ý ở cột A Với cột B sao cho đúng.

A (Kh
í

h

u )

B (C

nh quan )

1. C

c v
à

c

n c

c

a. R

ng c

n nhi

t
đ

i

m

-

D
ựa v
ào b
ản đồ tự nhi
ên
Châu á và vốn hiểu biết.
+ Châu á có những thuận lợi
và khó khăn gì về tự nhiên
đối với sản xuất và đời
sống?
=>GV nhận xét chốt kiến
thức.
-

H/S tr
ả lời

- h/S khác nhận
xét bổ sung

- Thuận lợi.
+ Nguồn tài nguyên
phong phú, nhiều loại
khoáng sản có trữ lượng
lớn( than, dầu khí, sắt )
+ Thiên nhiên đa dạng
- Khó khăn.
+ Địa hình núi cao hiểm
trở, khí hậu khắc nghiệt.
+ Thiên tai bất thường

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

2.
Ô
n
đ

i l

c
đ

a

b. R

ng nhi

t
đ

i

m

3.
ô
n
đ

i gi
ó

m
ù
a

c. R

ng c
â
y b

i l
á

c

ng
Đ
TH

4. C

n nhi

t l

c
đ

a, nhi

t
đ

i

d.
Đà
i nguy
ê
n

5. C

n nhi

t gi
ó

m
ù
a

e. R

ng l
á

kim Tai ga

6. Nhi

t
đ

i gi
ó

m
ù
a

f. R

ng h

n h

p v
à

r

ng l
á

r

ng

7. C

n nhi

t
Đ

a Trung H

i

g. Hoang m

c v
à

b
á
n hoang m

c


* Dặn dò:
- Học bài , trả lời các câu hỏi sgk
- Chuẩn bị nội dung bài thực hành
- Ôn tập lại kiến thức lớp 7 “ Môi trường nhiệt đới gió mùa”
- Ôn tập lai khí hậu Châu Á

V/ KẾT QUẢ

Qua quá trình áp dụng kinh nghiệm dạy học theo phương pháp mới vào một tiết
học Địa lý 8 năm học 2010-2011, tôi nhận thấy như sau.
- Về tâm lý: Đã từng bước tạo được sự hứng thú, khơi dậy lòng say mê học tập
môn Địa lý ở học sinh. Chính vì vậy mà các em không còn xem nhẹ môn học này.
- Về kiến thức: Học sinh hoạt động tích cực chủ động hơn, đa phần học sinh đã
chiếm lĩnh được kiến thức một cách nhanh chống và chắc chắn
- Về kỷ năng : Kỹ năng trực quan, tư duy, phân tích, tổng hợp của học sinh được
nâng cao hơn và hoàn thiện hơn. Qua đó hình thành và nâng cao kỹ năng xác lập mối
quan hệ qui luật, biện chứng, mối quan hệ nhân quả ở học sinh. Đồng thời học sinh vận
dụng được các liến thức địa lý vào cuộc sống thực tiễn một cách dễ dàng và hiệu quả.
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

Chính vì vậy mà sau khi tiến hành vận dụng một số kinh nghiệm dạy học theo PP
mới trong năm học 2009-2010 Tôi tiến hành khảo sát chất lượng của học sinh ( thời gian
15
/
) cũng qua bài “Sông ngòi và cảnh quan Châu á” . Kết quả là số học sinh khá giỏi
tăng lên và số học sinh yếu- kém giảm hẳn đi so với năm trước
* Kết quả cụ thể:

S


l
ư

ng HS

Gi

i

%

Kh
á

%

TB

%

Y
ế
u

%

40

8

20%

16

40%

13

32,5%

3

7,5%
PHẦN III: KẾT LUẬN

I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu dạy học theo phương pháp đổi mới ở môn Địa lý
8 nói chung và trong một tiết dạy Địa lý 8 nói riêng tôi rút ra được bài học kinh nghiệm
như sau.
1/ Đối với giáo viên:
+ Phải có tâm huyyét với nghề, luôn luôn nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu tham
khảo và các đồ dùng trực quan có liên quan đế nội dung bài học.
+ Luôn luôn học hỏi đồng nghiệp, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn.
+ Đầu tư nhiều hơn vào việc soạn bài theo tinh thần dạy học thông qua tổ chức các
hoạt động học tập cho học sinh. Giáo viên phải thể hiện rõ ràng mục tiêu ,nội dung bài
học, hệ thống câu hỏi lôgic, phân chia thời gian hợp lý.
+ Đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động dạy học trên lớp, giáo viên là người chỉ đạo,
hướng dẫn, học sinh là người chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh kiến thức.
+ Chú trọng việc cũng cố và phát triển ở học sinh các kỷ năng: Kỹ năng sử dụng
bản đồ, biểu đồ, lược đồ, kỹ năng phân tích bảng số liệu thống kê, kỹ năng xác lập mối
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

quan hệ nhân quả


+ Vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực vào trong một tiết dạy. Hình thành và
phát triển các kỹ năng làm việc với các thiết bị học tập Địa lý ở học sinh
+ Tạo được niềm tin, sự hứng thú, ham mê học tập Địa lý ở học sinh.
+ Có thái độ cởi mở, thân thiện đối với học sinh, biết khen thưởng và động viên
kịp thời, phê bình một cách tế nhị để giúp học sinh tự tin và tự nhiên hơn trong hoạt động
học tập, hạn chế tính tự ti, lười hoạt động của học sinh.
+ Thường xuyên kiểm tra việc học bài, làm bài tập,chuẩn bị bài mới của học sinh,
quan tâm nhiều hơn đến học sinh yếu kém và có những biện pháp khắc phục kịp thời.
2: Đối với học sinh:
+ Yêu thích, say mê,hứng thú học tập môn Địa lý.
+ Có đầy đủ các phương tiện học tập; SGK, vở bài tập, tập bản đồ, tranh ảnh, tài
liệu tham khảo. Sưu tầm tài liệu tranh ảnh có nội dung liên quan đến bài học.
+ Đổi mới trong cách học, phải giác ngộ mục đích học tập, chủ động, sáng tạo, có
ý thức trách nhiệm về hoạt động học tập của mình.
+ Xác định rõ mục đích, yêu cầu của giờ học, không chỉ về kiến thức mà còn về cả
ký năng địa lý ( Kỹ năng quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp ).
+ Dành thời gian thích đáng để tự làm việc, nghiên cứu với SGK ( kênh hình, kênh
chữ ), với các nguồn cung cấp kiến thức khác theo sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Biết cách học tập, làm việc theo nhóm, hợp tác với bạn để tìm ra kiến thức mới.
+ Luôn tìm tòi, phát hiện những sự vật, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống có liên
quan đến kiến thức địa lý.


Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

II. NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ.
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện giảng dạy tại trường THCS Lý Tự Trọng.
Bản thân tôi nhận thấy:
Thứ nhất việc thực hiện đổi mới PPDH tích cực không phải là một sớm một chiều
mà đòi hỏi người GV thực hiện liên tục, thông suốt trong cả quá trình giảng dạy.
Thứ hai Đổi mới PPDH theo hướng tích cực không chỉ là việc cung cấp các
phương tiện dạy học, điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy mà quan trọng và cần
thiết là trang bị cho giáo viên và học sinh kỹ năng dạy – học tối ưu nhất và đạt hiệu quả
cao nhất.
Để dạy tốt một tiết học Địa lý 8 theo phương pháp đổi mới - rèn luyện kỹ năng địa
lý không chỉ ở mỗi lớp 8 mà cần phải bắt đầu từ lớp đầu cấp và được tiến hành liên tục,
thông suốt giữa các lớp, phải gây được một phong trào dạy- học lôi cuốn tất cả học sinh
và giáo viên tham gia.
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

Kinh nghiệm để dạy tốt một tiết học Địa lý 8 theo phương pháp đổi mới trên đây
chưa phải là tất cả nhưng cũng là một kinh nghiệm hết sức quan trọng đối với người giáo
viên. Qua quá trình rèn luyện và tích luỹ được những kinh nghiệm đó cũng là quá trình
chiếm lĩnh kiến thức mới, đồng thời phát triển các thao tác tư duy, năng lực kiến thức,
tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình dạy học.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi được rút ra từ thực tế giảng dạy ở
trường THCS trong những năm gần đây. Là một GV trẻ mặc dù đã rất nhiều cố gắng
song không tránh khỏi sự thiếu sót. Rất mong sự góp ý chân thành của các đồng nghiệp
để sáng kiến nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn nhằm đưa lại hiệu quả cao hơn trong
quá trình giảng dạy ở những năm học tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn!


Krông buk, ngày: 30/11/2010.
Người viết


Nguyên Hồng Tuyên

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……


MỤC LỤC

N
ội dung

Trang

PH
ẦN

I:

Đ
ẶT VẤN
Đ


- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu đề tài nghiên cứu.
1

PH
ẦN II: NỘI DUNG

- Cơ sở lý luận.

2

-

C
ơ

s
ở thực tiễn.

3

-

M
ột số kinh nghiệm
đ
ể nâng cao hiệu quả giảng dạy…

4

Trường THCS Lý Tự Trọng Sáng kiến kinh nghiệm
Người thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyên


15

-

Nhóm các ph
ươ
ng pháp

6

-

B
ài so
ạn minh hoạ:

- sông ngòi và cảnh quan châu á
10

-

K
ết quả

12

PH
ẦN III: KẾT LUẬN

12

-

Nh
ững
đ
ề xuất
-

ki
ến nghị

14

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×