Tải bản đầy đủ

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng
và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận
tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
Đề cương đề tài mã số:12547
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................2
I. Khái quát chung về Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.............................................3
1. Lịch Sử hình thành và phát triển của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư..............3
2. Vị trí và chức năng.................................................................................4
3. Nhiệm vụ và quyền hạn..........................................................................4
4. Về cơ cấu tổ chức.................................................................................11
II. Khái quát về Vụ Kết Cấu Hạ Tầng và Đô Thị.......................................12
1. Sơ lược lịch sử phát triển của Vụ Kết Cấu Hạ Tầng và Đô Thị...........12
2. Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị..................21
3. Cơ cấu bộ máy của Vụ Kết Cấu Hạ Tầng và Đô Thị...........................23
III. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô
thị. 24
1. Kết quả thực hiện của Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị năm 2007............24
2. Một số mặt còn tồn tại..........................................................................29
3. Phương hướng giải pháp của đơn vị trong thời gian tới để khắc phục
hiện tượng nói trên...................................................................................29

IV. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không
giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, mà Vụ tham gia thẩm định.
.....................................................................................................................31
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
IV. Dự kiến đề tài nghiên cứu......................................................................33
KẾT LUẬN.....................................................................................................34
LỜI MỞ ĐẦU
Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị là một trong những cơ quan trực thuộc Bộ
Kế hoạch và Đầu tư. Vụ ra đới gắn liền với sự ra đời và trưởng thành của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư. trải qua nhiêu giai đoạn của lịch sư cho đến nay Vụ đã có
nhiều sự thay đổi găn liên với quá trình đi lên của đất nước. Vụ có nhiện vụ
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành chính như là; xây dựng
Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông. Sau một thời gian thực tâp tại Vụ,
được sự giúp đỡ của PGS.TS Phạm Văn Vận và các cán bộ tại Vụ em đã có
được bản báo cáo tổng hợp về lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu
tổ chức và thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của Vụ. bài báo cáo của em
gồm 4 phần chính.
Phần 1: khái quát về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Phần 2: Khái quát về Vụ Kết cấu hạ hạng tầng Đô thị .
Phấn 3: Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu
hạ tầng và đô thị.
Phần 4: Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải
hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, mà Vụ tham gia
thẩm định.
Phần 5: Dự kiến đề tài nghiên cứu.
Do thời gian thực tập và nghiên cứu còn nhiều hạn chế do vậy bài viêt
của em không thể trách được được những thiếu sót rất mong nhận được ý
kiến đóng góp của thầy cô và bạn đọc để bài viêt của em được hoàn thiên
hơn.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung
đầy đủ.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào
link để xem)
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×