Tải bản đầy đủ

Danh sách CN/TB/DV thuộc lĩnh vực xử lí môi trường phục vụ techmart VietNam 2007

DANH SÁCH CN/TB/DV THUỘC LĨNH VỰC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
PHỤC VỤ TECHMART VIETNAM 2007
Mọi chi tiết về CN/TB có thể xem tại website: Http://www.techmartvietnam.com.vn
H Kỹ thuật ép bánh chất thải
K Công nghệ sinh học môi trường đa mục đích
C Hệ thống thiết bị xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa
H Hệ thống thiết bị xử lý nước thải bệnh viện
H Công nghệ vi sinh làm sạch nước thải có dầu
C Phương pháp khử màng dầu ô nhiễm trên mặt nước
P Chế phẩm sinh học mới "Econadin" khử ô nhiễm dầu
C Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
H Hệ thống xử lý nước thải
H Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
C Hệ thống xử lý nước thải sơn mạ
H Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, khách sạn
H Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi,...
H Hệ thống xử lý mùi
H Hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ

H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thuỷ sản
H Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp yếm khí tuỳ nghi- A.P.T
C Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng biện pháp yếm khí tuỳ nghi- A.B.T
C Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
H Công nghệ sản xuất nước dò rỉ từ bãi chôn lấp rác cũ
C Hệ xử lý nước thải đa năng
H Công nghệ xử lý nước thải
C Công nghệ xử lý nước thải cho các nhà máy bột giấy và nhà máy giấy
C Hệ thống hút và xử lý khí thải công nghiệp
H Công nghệ xử lý nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ bằng phương pháp kị khí
C Thiết bị xử lý, phân loại phế thải cỡ nhỏ
T Hệ thống xử lý nước thải nhà máy xi mạ kim loại, nhà máy sản xuất mực viết theo mô
hình hợp khối tự động
h Hệ thống xử lí nước thải nhà máy thuộc da
Hệ thống xử lí khí thải lò hơi, lò nhiệt, máy căng kim định hình
H Hệ thống xử lý nước thải ngành thực phẩm
H Công nghệ xử lý nước thải có nguồn ô nhiễm hữu cơ bằng biện pháp sinh học kỵ khí
với dòng chảy hai pha
v Thiết bị xử lý nước, nước thải thành phố (thị xã), nước thải công nghiệp
T Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia - Nước giải khát
H Hệ thống xử lý nước thải thuỷ sản
H Hệ thống xử lí nước thải bệnh viện
H Công nghệ hoá dầu từ cao su và nhựa phế thải
C Hệ xử lý yếm khí - thu hồi Biogas
H Chế tạo Lignin thô và sạch từ nước thải giấy
C Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh hiếu khí bám trên bề mặt giá thể
H Công nghệ và hệ thống thiết bị tự động xử lý lông vũ phế thải và sản xuất đạm hấp thu
từ lông vũ
t Công nghệ sử dụng khoáng sét bentonit để xử lý màu nước thải dệt nhuộm và một số
kim loại nặng như Cu, Pb, Mn, Cd...
k Bể xử lý vi sinh đặt dưới tàu hoả, tàu thuyền du lịch
B Mô hình Biogas VACVINA cải tiến, xử lý chất thải động vật, tạo khí đốt phục vụ sinh
hoạt và Bảo vệ môi trường
h Lò đốt chất thải nguy hại ST80
L Công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm.
C Công nghệ xử lý nước thải ngành cồn rượu
C Quy trình công nghệ xử lý nuớc thải ngành chế biến củ mì.
Q Quy trình công nghệ xử lý nước thải ngành xi mạ
Q Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và bệnh viện
H Công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến thuỷ sản


C QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ MỦ CAO SU LATEX
Q Hệ thống xử lý nước thải y tế
H Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy
H Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò đúc đồng, bụi...
H Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh bám
H Công nghệ và thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt
C Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
C Công nghệ tái chế chất thải giầu Protein thành phân bón cao cấp
C Công nghệ tái chế chất thải thành vật liệu xây dựng
Lò đốt chất thải
L Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
H Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế VHI- 18B
H Công nghệ xử lý độ đục của nước thải bằng chất keo tụ hiệu quả cao thế hệ mới
C Công nghệ xử lí nước thải mạ chứa Crôm
C Công nghệ xử lí dịch đen có thu hồi một phần hoá chất
C Công nghệ xử lí N-amôni (N<10mg/L)trong nước cấp
C Công nghệ tách lignin axit từ dịch đen nấu bột giấy
C Công nghệ tách lignin bazơ từ dịch đen nấu bột giấy
C Công nghệ chế tạo và ứng dụng Polymer dùng để xử lý nước thải
C Bentonite hoạt hoá xử lý màu, kim loại nặng Mn, Cu, Pb, Cd phục vụ xử lý môi trường
B Qui trình xử lý chất thải chăn nuôi lợn
Q Công nghệ ôxy hoá xúc tác pha lỏng
C Xử lý nước thải sản xuất phân bón hóa lý
X Công nghệ xử lý triệt để rác thải không chôn lấp, tái chế hoàn toàn sử dụng cho xây
dựng, giao thông điện lực, thuỷ sản
d 1. Công nghệ xử lý chất thải thuỷ hải sản từ các nhà máy và các cơ sở sản xuất; 2. Thiết
bị xử lý chất thải: đầu, vỏ tôm, cua, cá thành thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn nuôi tôm cua
cá. Ký hiệu: TNOSA-TH02-XLCT-2003-B
c Quy trình xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ Biogas
Q Thiết bị Điện hoá xử lý nước thải dệt nhuộm
T Nhà vệ sinh di động chống ô nhiễm môi trường các loại.
N Công nghệ xử lý kim loại nặng trong nước với sự trợ giúp của vi khuẩn
C Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
H Hệ thống xử lý nước thải quá trình chế biến thực phẩm bằng bể Aeroten
H Thiết bị xử lý nước sinh hoạt, công nghiệp
T Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ yếm khí (Unaerobics fermentation)
C Công nghệ chế biến chất dẻo để chế biến chất thải hỗn hợp
C Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
C Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện
H Xử lý nước thải có nguồn gốc hữu cơ bằng chế phẩm sinh học theo phương pháp lắng
tràn
t Lò đốt xử lý rác thải công nghiệp độc hại và rác y tế
L Làm sạch các chất gây ô nhiễm từ khí thải gas
L Thiết bị tái sinh nhựa đường
T Công nghệ nhựa cao su tái sinh.
Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh hiếu khí bám trên bề mặt giá thể
H Lò đốt rác thải khói sạch chuyên dùng cho rác thải công nghiệp và sinh hoạt
L Công nghệ xử lý tràn dầu và xăng
C Hệ thống xử lý nước thải cơ sở dệt nhuộm theo mô hình SBR (Sequencing Batch
Reactor) tự động
R Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thực phẩm hoặc chế biến hải sản
H Hê thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng tháp lọc sinh học (Bio-tower)
H Hệ thống các thiết bị làm sạch chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt
H Xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy bằng phương pháp hóa lý
X Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lò nhiệt, máy căng kim định hình
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy theo mô hình hợp khối, tự động
H Lò Đốt rác y tế
L Công nghệ xử lý nước thải sản xuất giấy tái sinh
C Công nghệ xử lý dịch đen cho các nhà máy không có thu hồi hoá chất.
C Công nghệ tách dịch đen sau nấu giảm thiểu lượng nước dùng trong rửa bột, sử dụng
phương pháp hoá lý để xử lý dịch đen sau nấu
p Phương pháp xử lý dịch hèm - phế thải của quy trình sản xuất cồn từ gỉ đường
P Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm hàm lượng hữu cơ cao.
H Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ yếm khí
C Thiết bị xử lý rác đô thị chế biến thành phân hữu cơ vi sinh và vật liệu xây dựng
T Hệ thống xử lý nước thải nhà máy mì ăn liền
H Lò đốt phế thải nông lâm nghiệp theo công nghệ tầng sôi FBC-100
L Hệ thống xử lý nước công nghiệp kiểu kín
H Công nghệ cấp nước sạch, xử lý nước thải và làm mát nước cho các nhà máy sản xuất
thép
t Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo
C Công nghệ và hệ thống thiết bị xử lý dung dịch thải CuCl2
C Dây chuyền công nghệ tái sinh dầu biến thế cho máy cao và thấp áp
D Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu.
H Công nghệ xử lý nước thải sơn
C Công nghệ và thiết bị xử lý nước thải mạ điện
C Lò đốt rác thải y tế ALFA-50/97
L Công nghệ và hệ thống thiết bị xử lý nước thải dệt may
C Công nghệ Micro-Cell xử lý nước thải mạ kim loại (Cr6+, Cu2+, Ni2+)
C Công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su chi phí thấp
C Công nghệ xử lý nước thải AFSB-100
Bể tự hoại cải tiến (BASTAF)
B Xử lý nước thải sản xuất dược phẩm bằng phương pháp sinh - hóa - lý
X Trưng bày dây chuyền sản xuất PAC, thiết kế và lắp đặt các dây chuyền hệ thống làm
sạch nước
s Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thực phẩm hoặc chế biến hải sản
H Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thuốc trừ sâu
H Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện dùng bồn Inox
C Thiết bị Xây dựng bãi rác cho thành phố, tỉnh lỵ, khu dân cư, khu công nghiệp
T Công nghệ Xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su
C Công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến hải sản
C Công nghệ xử lý nước thải cho các khu công nghiệp và các vùng dân cư
C Công nghệ xử lý chất thải dầu khí
C Công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường công nghệ cao.
C Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và bệnh viện
H Hệ thống xử lý và thu hồi bụi thải
H Bộ thí nghiệm thực tập vật lý đại cương
B Công nghệ xử lý nước thải có nguồn ô nhiễm hữu cơ bằng biện pháp sinh học kỵ khí
với dòng chảy hai pha
v Kỹ thuật xử lý nước thải luộc gỗ
K Kỹ thuật Biogas xử lý chất thải chăn nuôi hộ gia đình
K Xử lý sinh học đối với các chất thải rắn của thành phố
X Kỹ thuật xử lý nước thải luộc gỗ
K Công nghệ xử lý chất thải rắn bằng phương pháp yếm khí tùy nghi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×