Tải bản đầy đủ

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012
BÁO CÁO
Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I
và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012.
I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Công tác quản lý Nhà nước:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản:
- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 về thành lập Ban Tổ chức các
hoạt động Văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Nhâm Thìn
2012.
- Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 13/01/2012 về Tổ chức Triển lãm Phố Hoa
“Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Thìn – Mừng 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận”.
- Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về
thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch số 887/KH-BTC ngày 06/3/2012 của Ban Tổ
chức về tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2012), gắn với
kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012), giải phóng
hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012) và đón nhận Huân
chương độc lập hạng nhất của Nhà nước trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân Ninh
Thuận.

- Quyết định phân công lại thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.
- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Ninh
Thuận (Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày 15/3/2012).
- Đang trình: Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
tham quan tháp Pô Klong Garai.
b) Công tác chỉ đạo và điều hành của Sở:
- Tham dự Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị định và Chiến lược
phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội nghị triển khai công tác
văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
tại Quảng Ninh.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm
2012 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2012), gắn
với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012), giải
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2012).
1
- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bám sát kế hoạch, xây dựng các văn bản
quyết định, chỉ thị của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2012 theo
chương trình đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát nhân lực, ngành nghề động viên bảo đảm
nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ
trọng tâm năm 2012).
- Xây dựng báo cáo tổng quan 20 năm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và
du lịch tỉnh Ninh Thuận (1992 – 2012).
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Cục Văn hóa cơ sở tại tỉnh
Ninh Thuận.
- Tham gia ký kết hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.
- Làm việc Cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí
Minh về nội dung công việc chuẩn bị đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm –
Katê lần thứ II năm 2012.
c) Cấp giấy phép: Tiến hành cấp và đổi 103 giấy phép các loại (82 giấy phép
quảng cáo, 03 giấy phép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 16 giấy phép biểu diễn
nghệ thuật, 02 giấy phép karaokê).
d) Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm:
- Thanh tra Sở phối hợp Đội kiểm tra Liên ngành 814 tỉnh, phòng PC45, PA83
Công an tỉnh, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiến hành 07 cuộc kiểm tra,
trong đó 02 cuộc kiểm tra về hoạt động lễ hội, 02 cuộc kiểm tra về hoạt động biểu


diễn nghệ thuật và 03 cuộc kiểm tra về kinh doanh karaoke. Qua kiểm tra đã phát
hiện vi phạm và xử lý 03 vụ, chuyển hồ sơ Cơ quan Công an Điều tra 01 vụ về hành
vi kinh doanh karaoke không có giấy phép liên quan đến hoạt động mại dâm, xử phạt
vi phạm hành chính 01 vụ với số tiền 10.000.000 đồng về hành vi kinh doanh
karaoke không có giấy phép và 01 vụ vi phạm về điều kiện hoạt động kinh doanh
đang được hoàn chỉnh hồ sơ chờ xử lý.
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành:
2.1 Văn hóa:
a. Công tác tuyên truyền, cổ động và biểu diễn nghệ thuật:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm
lớn như: kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 –
03/02/2012) và chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 –
01/4/2012), gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 –
16/4/2012), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/4/2012).
- Hoàn thành biên tập nội dung tin bài và phát hành 650 bản tập san Văn hóa
Ninh Thuận số 01 – Xuân Nhâm Thìn năm 2012.
b. Hoạt động văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật:
- Tổ chức thành công triển lãm Đường hoa và chương trình văn hóa, nghệ thuật
và bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân vào dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ mittinh trọng thể kỷ niệm 20 năm
tái lập tỉnh gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận, giải phóng
hoàn toàn miền Nam thông nhất đất nước và đón nhận Huân chương Độc lập hạng
2
Nhất, vào lúc 08h00’ ngày 01/4/2012 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh
Thuận và tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm vào lúc 20h00’ ngày 01/4/2012
tại Sân khấu Quảng trường 16/4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
- Triển khai tốt kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát tuổi 20 và Người đẹp tuổi
20” cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh, từ ngày 15/3 đến ngày 16/4/2012.
- Phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan âm nhạc Khu vực
phía Nam từ ngày 29/3 đến 31/3/2012, với sự tham gia của 14 tỉnh, thành trong cả
nước và phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Dàn nhạc dân tộc Nhạc viện thành phố
Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đến từ Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh biểu diễn phục vụ nhân dân.
- Phối hợp Chi Hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh tổ chức triển lãm tranh, ảnh
nghệ thuật về chặng đường 20 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận và một số hiện vật
của Bảo tàng tỉnh.
- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tổ chức các hoạt động vui Xuân từ ngày 17/01 đến
ngày 31/01/2012: Chương trình văn nghệ với chủ đề “Nụ cười xuân” và tặng quà các
em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Chung kết “Liên hoan giọng ca vàng và chương
trình văn nghệ chủ đề “Gửi màu sắc, nhận yêu thương”; Chương trình Ca nhạc
mừng Đảng, mừng Xuân; Liên hoan các nhóm ca nhạc; Chương trình Giai điệu quê
hương; Khai bút, khai đàn; Giao lưu Thư pháp; Biểu diễn cờ người; Chương trình
Giai điệu xuân; Giao lưu khiêu vũ, chiếu phim, các trò chơi dân gian, trò chơi thiếu
nhi; Biểu diễn lân, sư, rồng…phục vụ hơn 20.000 ngàn lượt người xem. Tổ chức 04
cuộc triển lãm với chủ đề kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
– Mừng Xuân mới; Triển lãm Mỹ thuật lần thứ II/2012 với chủ đề “ Sắc màu Ninh
Thuận” với 60 tác phẩm của 27 tác giả trong CLB Mỹ Thuật Ninh Thuận; Triển lãm
ảnh Nghệ thuật chủ đề “Con người Ninh Thuận – Biển đảo Trường Sa” và Triển lãm
ảnh Nghệ thuật chủ đề “ Ninh Thuận lung linh sắc màu ”. Ngoài ra đã phối hợp Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Phối hợp ngành Y tế tổ chức
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng nhân kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Phối hợp CĐCS cụm 3 tổ chức họp mặt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch. Phối hợp Sở Y tế tổ chức Tổng kết “Hội thi tìm hiểu phòng,
chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên THPT tỉnh Ninh Thuận” và phục vụ Lễ giao
quân năm 2012.
* Đội Thông tin tuyên truyền (Trung tâm Văn hóa tỉnh): Tổ chức 18 buổi biểu
diễn, phục vụ 11.000 lượt người xem, trong đó 14 buổi phục vụ miền núi.
- Đoàn Ca múa nhạc: Tổ chức xây dựng một chương trình ca nhạc trẻ gồm 20
tiết mục, trong đó có 06 tiết mục hát múa và múa minh hoạ đã tổ chức nghiệm thu và
công diễn năm 2012. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, xây dựng
thành công chương trình ca múa nhạc tổng hợp với chủ đề “Mừng Đảng – Mừng
Xuân” với thời lượng 180 phút, gồm 32 tiết mục với hơn 200 diễn viên chuyên
nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân đón giao thừa, ước
tính lượt người xem đạt trên 10 ngàn lượt người. Tham gia biểu diễn gặp mặt Hội
đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong Quý I/2012, Đoàn đã
thực hiện 43/80 buổi biểu diễn, phục vụ 42.000 lượt người xem, trong đó 17 buổi
3
phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra Đoàn cũng đã
xây dựng chương trình tổ chức 09 buổi biểu diễn doanh thu, đạt 100.210.000 đồng.
- Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm: Thực hiện 15/80 buổi biểu diễn, phục vụ
19.500 lượt người xem, trong đó 05 buổi phục vụ miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số với 7.500 lượt người xem. Biểu diễn phục vụ doanh thu 01 buổi
6.000.000 đồng.
c. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc:
Bảo tàng tỉnh: Lập hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết
định công nhận di tích cấp tỉnh cho Đình Ninh Chử, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh
Hải. (Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2011). Tổng hợp báo cáo thành tích
của các Ban Quản lý di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh để đề nghị xét khen thưởng.
Triển khai công tác đóng gói hiện vật, hồ sơ, trang thiết bị chuẩn bị di dời về đơn vị
mới và kế hoạch tổ chức triển lãm hiện vật bảo tàng vào dịp lễ kỷ niệm 20 năm Ngày
tái lập tỉnh. Thực hiện công tác khảo sát 02 di tích để tiến hành lập hồ sơ khoa học.
Tiến hành làm vệ sinh, bảo quản kho hiện vật theo định kỳ. Xử lý hóa chất bảo quản
khung nhà cổ và vũ khí thô sơ của quân dân Bác Ái...Tính đến nay, trên địa bàn toàn
tỉnh có 41 di tích lịch sử được công nhận, trong đó 27 di tích lịch sử cấp tỉnh và 14 di
tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
* Hoạt động thu phí và dịch vụ phục vụ khách tham quan tại tháp Poklong
Garai trong tháng Quý I/2012: Số lượng khách tham quan 12.051 lượt, trong đó có
1.007 lượt khách nước ngoài. Thu phí tham quan 120.510. 000 đồng, thu hoạt động
dịch vụ khác 16.443.000đồng, tổng thu là: 136.953.000 đồng.
Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm: Thực hiện công tác nghiên cứu, sưu
tầm truyện cổ Chăm H’roi tại tỉnh Phú Yên và Bình Định. In và phóng ảnh trưng bày
các tháp Chăm miền Trung. Scan thư tịch cổ để lưu trữ. Làm việc với giáo sư Phan
An và tiến sĩ Phan Văn Dốp về công tác biên tập đề tài cấp tỉnh. Làm việc với Trung
tâm lưu trữ Quốc gia II tại thành phố Hồ Chí Minh về xử lý tài liệu của đơn vị và tổ
chức khảo sát quay phim, chụp ảnh tháp Chăm Bình Thạnh tại tỉnh Tây Ninh.
d. Công tác thư viện và chiếu bóng:
- Thư viện tỉnh: Đã phối hợp Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội Báo Xuân Nhâm
Thìn năm 2012. Tổ chức 120 buổi (đạt 28,6% kế hoạch năm), phục vụ 14.692 lượt
bạn đọc với 56.280 lượt tài liệu và có 207 lượt bạn đọc truy cập internet. Cấp mới
255 thẻ bạn đọc (đạt 25,5 % kế hoạch năm). Bổ sung 794 tên/1.654 bản sách, 195
tên/2.472 bản báo, tạp chí, 8 tên/12 đĩa CD-Rom, 161 tên/167 bản sách qua phong
trào “góp 01 quyển sách để đọc được nhiều quyển, bổ sung CSDL toàn văn từ mạng
internet 93 tin, bài/10.040. Luân chuyển 15.006 tên/ 15.294 bản sách về cho 92 đơn
vị ở cơ sở.
- Chiếu bóng: Thực hiện 121 buổi chiếu, phục vụ 31.265 lượt người xem, trong
đó 96 buổi chiếu phục vụ miền núi, với 26.065 lượt người xem và 25 buổi chiếu
nông thôn, phục vụ 5.200 lượt người xem.
e. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Gia đình:
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh, đánh gia hoạt động năm 2011 và triển khai kế
hoạch năm 2012;
4
- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ
đạo;
- Tham mưu dự thảo Bộ tiêu chí công nhận xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới;
- Phối hợi với UBMTTQ tỉnh ban hành tiêu chí công nhận gia đình văn hóa;
thôn, khu phố văn hóa;
- Phối hợp ban hành chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất
lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trong giai đoạn mới giữa Sở
VHTTDL với UBMTTQVN tỉnh;
- Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh ban hành văn bản Hướng dẫn trình tự, thủ tục
và hồ sơ công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn Văn hoá”, “Khu phố
văn hoá”;
- Ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “xã đạt chuẩn
văn hoá nông thôn mới”;
- Phối hợp với Phòng Văn hoá thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức Lễ
công bố Phường Văn hoá Đạo Long và Bảo An;
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong công tác đánh giá xây
dựng xã phường lành mạnh không có mại dâm, ma tuý năm 2011;
- Thực hiện báo cáo 20 năm về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”.
- Triển khai công tác năm 2012 cho huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải và
Thuận Bắc.
- Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao cơ sở cho đoàn Đại biểu Quốc hội.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012;
- Khảo sát, kiểm tra và quản lý lễ hội Tế xuân đầu năm tại các Đình làng Lạc
Nghiệp, Tấn Lộc và lăng Hải Chử.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2012;
- Tham mưu việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống bạo lực gia đình tỉnh;
- Khảo sát, hướng dẫn triển khai nhân rộng Mô hình gia đình phát triển bền
vững, Câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình các huyện, thành phố.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch làm việc với các huyện Bác Ái, Ninh Sơn,
Ninh Hải và Thuận Bắc về khảo sát thành lập, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo
lực gia đình.
2.2 Thể dục thể thao:
a) Công tác quản lý nhà nước:
- Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng
– mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thẩm định và ban hành điều lệ các giải thể thao cấp tỉnh.
- Tham mưu các văn bản xin chủ trương đăng cai các giải thể thao khu vực và
toàn quốc trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai công tác ký kết liên tịch với các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công
an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×