Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung doc

CHƯƠNG V:
KẾT LUẬN VÀ
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
V.1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
Sau 5 tháng thực hiện đề tài “thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng
PLC S7 – 200” thì đề tài đã thực hiện được những nội dung sau:
• Thiết kế và thi công được phần cơ khí cho mô hình bãi giữ xe tự động.
• Thiết kế và thi công các mạch điện dùng trong mô hình bãi giữ xe tự động.
• Áp dụng những kiến thức đã học vào trong đề tài: kiến thức về điện tử cơ bản, kỹ
thuật số, lập trình cho PLC
• Khởi tạo được chế độ Freeport cho PLC S7 - 200, và thực hiện giao tiếp được giữa
PLC S7 – 200 và Visual Basic qua chế độ Freeport để truyền và nhận dữ liệu.
• Xây dựng được phần mềm điều khiển cho PLC S7 – 200
V.2. TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI:
Sau 5 tháng thực hiện đề tài thì đề tài đã thực hiện được những yêu cầu đặt ra. Bãi giữ
xe tự động đã được xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng ở Việt Nam thì nó còn khá
mới mẻ. Đây là đề tài có tính ứng dụng cao, và có ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta. Nếu như
các thành phố lớn xây dựng lên những bãi đỗ xe tự động thì tình trạng thiếu bãi giữ xe ở Việt
Nam sẽ được giải tỏa đi, và quỹ đất giành cho việc đỗ xe truyền thống sẽ được dùng vào việc

khác như xây dựng chung cư, trung tâm thương mại góp phần phát triển đất nước.
Đề tài chỉ dừng lại ở việc thực hiện 1 mô hình mô phỏng theo bãi giữ xe tự động trong
thực tế nên quá trình điều khiển và giải thuật để cất xe vào và lấy xe ra có khác với thực tế đôi
chút.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài khó tránh khỏi những sai sót do hạn chế về
kiến thức chuyên môn, và thời gian nghiên cứu, rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý
Thầy Cô và các bạn để đề tài được tốt hơn
V.3.HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI:
Sau 5 tháng thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Tấn Đời thì
đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đặt được những yêu cầu đặt ra. Mặc dù vậy nhưng đề
tài vẫn còn một số hạn chế mong các bạn khóa sau có thể tìm hiều thêm và thực hiện đề tài
hoàn chỉnh hơn. Sau đây là một số hướng phát triển đề tài:
• Sử dụng phần mềm WINCC để giám sát thay cho Visual Basic
• Sừ dụng PLC S7 – 300, S7 – 400, hay PLC của hãng khác để điều khiển thay
cho PLC S7 - 200 vì nó nhiều tính năng cao cấp hơn.
• Thực hiện việc cất và lấy xe ở vị trí bất kỳ
• Dùng màn hình HMI thay cho màn hình máy vi tính
• Nối mạng PROFIBUS, ETHERNET để điều khiển bãi giữ xe
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Trang 145
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
YÊU CẦU TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1. TẤT CẢ CÁC TRANG ĐỊNH DẠNG THEO KÍCH THƯỚC TRANG MẪU NÀY
2. KÍCH THƯỚC FONT CHỮ LÀ 12, CÁC TIÊU ĐỀ CÓ THỂ 13 HOẶC 14 HOẶC
LỚN SAO CHO PHÙ HỢP
3. GÁY CỦA ĐỀ TÀI IN “TÊN ĐỀ TÀI VÀ NĂM TỐT NGHIỆP”
4. SỐ TRANG CỦA ĐỀ TÀI NHIỀU ÍT KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG
NHẤT LÀ NỘI DUNG VÀ DO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH
5. SAO KHI LÀM XONG THÌ GHI ĐĨA CD VÀ LƯU CÁC FILE VÀO ĐÚNG THƯ
MỤC KÈM THEO
6. MỖI NGƯỜI IN MỘT CUỐN ĐỀ TÀI VÀ GHI TÊN MÌNH
7. YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GHI TRONG ĐỀ TÀI LUÔN
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Trang 146

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×