Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 1: Giới Thiệu doc

PHẦN I
GIỚI THIỆU
i
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành Phố Hồ Chí Minh
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: NGUYỄN TẤT LINH MSSV: 07101054
Lớp: 07101054
Ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Hệ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Niên khóa: 2007-2012
1. Tên đề tài: “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC
S7 -200”
2. Cơ sở ban đầu:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……
3. Nội dung các phần lý thuyết và tính toán:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………
4. Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN TẤN ĐỜI
5. Ngày giao nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………
6. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
……………………………………………………………………………………
Thông qua bộ môn
Ngày……tháng… năm 2011
Chủ nhiệm bộ môn
ii
LỜI CẢM ƠN
Để luận văn được hoàn thành tốt đẹp thì trước tiên, em xin chân thành cảm ơn
Thầy Nguyễn Tấn Đời đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ cho em vượt qua những
khó khăn trong quá trình làm luận văn này.
Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Điện- Điện Tử đã
truyền thụ cho em những kiến thức quý báo cho em trong 4 năm qua và đã tạo mọi
thuận lợi cho em hoàn thành luận văn này.
Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn bè đã giúp đỡ và đóng
góp ý kiến cho em hoàn thành luận văn này.
Trân trọng cám ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Tất Linh
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, ngành điện tử cũng có được
những thành tựu to lớn, các thiết bị điện - điện tử được sử dụng ngày càng rộng rải và
mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cũng như trong đời
sống xã hội.
Trong công nghiệp thì ngành điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là
việc ứng dụng tự động hóa vào trong sản xuất công nghiệp nhờ đó mà giảm bớt được
lao động chân tay và nâng cao năng suất lao động, cũng như chất lượng sản phẩm
Một trong những thiết bị tự động hóa đó là PLC, ngày nay PLC được sử dụng
ngày càng nhiều vì những ưu điểm vượt trội như dễ lập trình, dễ sử dụng, điều khiển
chính xác….Trong quá trình học tập ở trường em cũng được trang bị một số kiến thức
cơ bản về PLC nên em chọn thực hiện đề tài tốt nghiệp về PLC để củng cố lại kiến
thức đã học, đồng thời cũng là dịp tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn những vấn đề về PLC.
Đề tài của em “THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG DÙNG
PLC S7 – 200”.
Do sự hạn chế về thời gian và kiến thức của bản thân nên luận văn khó tránh khỏi
những sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và các bạn.
Trân trọng cám ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Tất Linh
MỤC LỤC
Trang
PHÂN Ì i
GI I THI UỚ Ệ i
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ii
Chủ nhiệm bộ môn ii
LỜI CẢM ƠN iii
Để luận văn được hoàn thành tốt đẹp thì trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Thầy
Nguyễn Tấn Đời đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ cho em vượt qua những khó khăn
trong quá trình làm luận văn này iii
LỜI NÓI ĐẦU iv
MỤC LỤC v
PHẦN II : NỘI DUNG 1
CHƯƠNG I : DẪN NHẬP 2
I.1. TÌM HIỂU ĐỀ TÀI: 3
I.2. ĐẶT VẤN ĐỀ: 4
I.3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI 4
I.4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 5
PHÂN Ì i
GI I THI UỚ Ệ i
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ii
Chủ nhiệm bộ môn ii
LỜI CẢM ƠN iii
Để luận văn được hoàn thành tốt đẹp thì trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Thầy
Nguyễn Tấn Đời đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ cho em vượt qua những khó khăn
trong quá trình làm luận văn này iii
LỜI NÓI ĐẦU iv
MỤC LỤC v

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×