Tải bản đầy đủ

mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới, phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước

Phát biểu nhận nhiệm vụ
(Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7 - khoá VIII)
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2005
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương
Đoàn đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung
ương Đoàn. Đây thực sự là vinh dự to lớn đối với bản thân tôi, song cũng
là trách nhiệm nặng nề mà Ban chấp hành đã tin tưởng giao phó. Để xứng
đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của Ban chấp hành, tôi sẽ cùng với các
đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương
Đoàn đem hết sức mình, gương mẫu, tiên phong, tận tuỵ với công việc,
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể
đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và đồng tâm hiệp lực để tiếp tục đưa công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới và vững
chắc.

Kính thưa các đồng chí,
Trong những năm vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi đã có những chuyển biến tích cực, tham gia có hiệu quả vào các
chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vai trò, vị trí của Đoàn

thanh niên ngày càng được khẳng định. Có được những thành quả trên là
nhờ sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; sự quan tâm
chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối kết hợp, tạo
điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương,
các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội, sự động viên
cổ vũ các tầng lớp nhân dân. Ban chấp hành Trung ương Đoàn ghi nhận
và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong cả nước;
xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ,
ban, ngành, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các đồng chí
nguyên Bí thư thứ nhất và cán bộ lãnh đạo của Đoàn các thời kỳ, các cấp
uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân
đã quan tâm tạo điều kiện, động viên, cổ vũ đối với công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong những năm qua.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu
và toàn thể các đồng chí./.
1
Đáp từ của đồng chí Bí thư thứ nhất
sau phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Kính thưa Đồng chí Trương Quang Được, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Phó Chủ tịch Quốc hội;
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa Đại hội,
Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của Quốc hội, Chính
phủ đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và quá trình phấn đấu,
rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam.
Đại hội trân trọng tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện ý
kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Quang Được, Uỷ viên Bộ Chính
trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong phong trào
thi đua yêu nước của tuổi trẻ thời gian tới; ra sức thi đua học tập, rèn đức, luyện
tài, lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích cách mạng, xung phong
tình nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu vì một nước Việt
Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước
tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà nhiều
năm qua, trên các cương vị công tác, đồng chí Trương Quang Được đã dành
cho Đoàn thanh niên và các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam. Một lần nữa,
Đại hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí luôn mạnh khoẻ./.
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×