Tải bản đầy đủ

Slide+word Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt

Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
PHẦN GIỚI THIỆU
1. Lý do chọn đề tài
Thị trường là chiến trường của thời bình, một chiến trường đòi hỏi sự thông minh hiểu
biết hơn là ý chí quật cường. Vấn đề lớn nhất được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam
trong quá trình hội nhập hiện nay không chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm phù hợp nhu cầu
tiêu dùng mà còn là hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh để làm sao không bị thua trên chính sân nhà và ngày tiến xa hơn vào thị trường quốc tế.
Chính vì thế với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, phân tích hoạt động kinh doanh
trong doanh nghiệp là một yêu cầu không thể thiếu được của các nhà quản lý doanh nghiệp
thông qua phân tích, các nhà quản trị sẽ đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động
kinh doanh. Từ đó có biện pháp thích hợp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp,
đồng thời cũng là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn và là biện pháp quan
trọng trong việc phòng ngừa rủi ro kinh doanh.
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là mặt hàng có truyền thống lâu đời của Việt Nam được xuất
khẩu khá sớm so với các mặt hàng khác, đã đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của
nước nhà, đồng thời có một vai trò quan trọng trong giải quyết một số vấn đề kinh tế xã hội,
bên cạnh đó hàng mỹ nghệ lại thu về nguồn ngoại tệ cho đất nước với một tỷ trọng khá cao
trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên tốc độ phát triển của ngành thủ công mỹ
nghệ vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của nó, vì vậy các doanh nghiệp muốn phát triển mạnh

và bền vững cần phải thu thập chính xác thông tin về thị trường và người tiêu dùng, cải tiến
mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, có các chiến lược tiếp thị sản phẩm độc đáo,… Do
đó, cần phải phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng, nó
giúp cho doanh nghiệp phát hiện những sai sót, hạn chế những sản phẩm không được ưa
chuộng, lỗi thời, đẩy mạnh nâng cấp sản phẩm, khai thác tiềm năng sẵn có của công ty để
giúp cho việc tiêu thụ ngày càng được hoàn thiện, tiến bộ và thu được nhiều lợi nhuận. Nhận
thức được tầm quan trọng của tình hình tiêu thụ sản phẩm đến sự tồn tại của công ty nên
nhóm chúng em chọn đề tài “Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn An
Việt”.
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
1
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung
Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt và đề ra một số giải
pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ cho công ty.
2.2 Mục tiêu cụ thể
-Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của công ty từ năm 2006
đến năm 2008
-Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm
-Giải pháp khắc phục và nâng cao tình hình tiêu thụ của công ty
3. Phạm vi nghiên cứu
3.1 Không gian
Số liệu thu thập từ công ty
3.2 Thời gian
Số liệu được thu thập từ năm 2006-2008, thời gian thực hiện từ 01/2010-03/2010.
3.3 Đối tượng nghiên cứu
Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu An Việt
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu được thu thập từ các sách báo, tạp chí chuyên nghành, internet, các tài liệu có liên
quan.
4.2 Phương pháp xử lý số liệu
Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh số tuyệt đối và số tương đối
PHẦN NỘI DUNG
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
2
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
AN VIỆT


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày nay điều kiện sống đã nâng cao, thu nhập bình quân tăng, mức sống cũng cao hơn so
với trước đây nên nhu cầu của con người ngày càng cao, phong phú và đa dạng. Cùng với sự
hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới, từ đó mối quan tâm của con
người đối với các sản phẩm truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ,… của các nước ngày càng
nhiều, trong đó mối quan tâm đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã tăng lên đáng kể.
Xuất phát từ thực tế đó, và cũng nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa của Việt Nam đến bạn
bè thế giới mà công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt được thành lập. Năm 2005 được sự cho
phép của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang thì Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt được
thành lập với những thông tin sau:
Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIỆT
Loại hình pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Trụ sở chính: Ấp Mỹ Hòa – Xã Mỹ Hạnh Trung – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0733.391.836
Fax: 0733.914.979
Website: www.anviet.biz
Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt sản xuất kinh doanh và nhận gia công hàng thủ công
mỹ nghệ. Sản phẩm của công ty chủ yếu là dùng để xuất khẩu. Công ty hiện đang xuất khẩu
sản phẩm dưới hai hình thức là xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác. Các thị trường xuất
khẩu chủ yếu như: Pháp, Hà Lan, Bỉ,…
Tháng 10 năm 2008 công ty đã vinh dự đón nhận giải Topter Thương hiệu Việt do Liên Hiệp
Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tổ chức và trao tặng.
1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty
-Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu
-Sản xuất khung sắt, khung nền
-Sản phẩm chính của công ty là: Hàng thủ công mỹ nghệ gồm: tủ thủ công mỹ nghệ 2
ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn, rổ tròn, khay, giỏ,…
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
3
Nguyên liệu Phân loại Xử lý Đan thủ công
Phơi khôBảo quảnĐóng gói
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh

Quy trình sản xuất: Sản xuất sản phẩm tại công ty An Việt chủ yếu được làm bằng tay.
Hình 1: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIỆT
2.1 Khái quát chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm chung của công ty
2.1.1 Kênh tiêu thụ
Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt tham gia vào ngành chưa lâu nên chưa xây dựng
được nhiều chi nhánh, cửa hàng ở nhiều nơi, công ty phấn đấu sẽ mở thêm nhiều chi nhánh để
giới thiệu các mặt hàng truyền thống với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên công ty vẫn có những đối
tác tin cậy như: Công ty trách nhiệm hữu hạn SCANCOM.VN, Công ty trách nhiệm hữu hạn
góm sứ mỹ nghệ Việt Hằng, các hợp tác xã. Và các đối tác nước ngoài có hợp đồng mua bán
lâu dài như: AGMOB INTERNATIONAL – PHÁP, LEEN BAKKER – HÀ LAN, CASA
INTERNATIONAL – BỈ,… và các hợp đồng ủy thác để đảm bảo khả năng tiêu thụ sản phẩm
của công ty.
2.1.2 Phân tích sản lượng hàng hóa tiêu thụ theo từng nhóm mặt hàng
Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt sản xuất kinh doanh chủ yếu là hàng thủ công mỹ
nghệ. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm theo cơ cấu mặt hàng của công ty được thể trong bảng 1
BẢNG 1: SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY AN VIỆT (2006-2008)
ĐVT: cái
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
4
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
Stt
Tên hàng
hóa
Năm 2006 Năm 2007 Năm2008
Chênh lệch 2007 so
với 2006
Chênh lệch
2008 so vơi
2007
Sản
lượng
%
Sản
lượng
%
Sản
lượng
%
Sản
lượng
%
Sản
lượng
%
1
Hộc kéo
lục bình
12.516 23,28 49.883 23,88 63.733 31,42 37.367 298,55 13.850 27,76
2
Khay lục
bình
3.680 6,85 9.977 4,78 8.788 4,33 6.297 171,11 -1.189 -11,92
3 Tủ lục bình 3.665 6,82 16.513 7,91 8.320 4,10 12.866 351,05 -8.211 -49,67
4 Thùng cối 4.370 8,13 6.754 3,23 7.356 3,63 2.384 54,55 602 8,91
5
Thùng lục
bình
4.825 8,98 4.600 2,20 5.194 2,56 -225 -4,66 594 12,91
6
Rỗ thủ
công
13.047 24,27 32.610 15,61 33.736 16,6 19.563 149,9 1.126 3,45
.. … … … … … … … … … … …
Tổng 53.752 100 208.916 100 202.861 100
Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu
Qua bảng trên ta có nhận xét về từng sản phẩm như sau:

Sản phẩm hộc kéo lục bình: qua 3 năm phân tích thì ta thấy sản lượng của hộc
kéo lục bình đều tăng và chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu mặt hàng của công ty. Sản lượng
hộc kéo lục bình trong năm 2006 chiếm tỷ lệ 23,28% trong cơ cấu mặt hàng.
Năm 2007, sản lượng hộc kéo lục bình được bán ra chiếm tỷ lệ 23,88% trong cơ cấu mặt
hàng. Sản lượng tiêu thụ mặt hàng này tăng 37.367 cái so với năm 2006 (tăng 98,55%).
Năm 2008, sản lượng hộc kéo lục bình được bán ra chiếm tỷ lệ 31,42% trong cơ cấu mặt
hàng. Sản lượng tiêu thụ tăng 13.850 sản phẩm (tăng 27,76%) so với 2007. Sở dĩ sản phẩm
này chiếm tỷ trọng cao là vì này nhỏ gọn, nhiều kích cở, đa dạng về màu sắc, tiện dụng
trong đời sống sinh hoạt ngày thường. Một phần cũng do sản phẩm này dễ làm, thời gian sản
xuất ngắn, chí phí nhân công ít nên giá bán cũng không cao

Sản phẩm khay lục bình: chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu mặt
hàng của công ty. Năm 2006, khay lục bình chỉ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn là
6,8% trong cơ cấu mặt hàng.
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
5
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
Năm 2007, mức tiêu thụ sản phẩm này tăng 171,11% so với năm 2006 nhưng
vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu mặt hàng chỉ có 4,78%.
Năm 2008, sức tiêu thụ sản phẩm khay lục bình lại giảm so với nămtrước và tỷ
trọng của nó trong giai đoạn này chỉ còn khoảng 4,3% trong cơ cấu mặt hàng bán
ra trong năm. S ả n l ư ợ n g t i ê u t h ụ g i ả m 1 . 1 8 9 s ả n p h ẩ m ( g i ả m 1 1 , 9 2 % )
s o v ớ i 2 0 0 7 . s ả n p h ẩ m n à y c ó c ô n g d ụ n g c h ủ y ế u đ ể đ ự n g t r á i c â y ,
t h ứ c ă n , b á o , … b ê n c ạ n h đ ó n ó c ó í t m à u s ắ c , h ạ n c h ế v ề k í c h c ở v à
G i á c ả c ũ n g t ư ơ n g đ ố i c a o n ê n k h ô n g đ ư ợ c ư a c h u ộ n g .

Sản phẩm tủ lục bình: chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu mặt hàng của công
ty. Năm 2006, tỷ trọng của mặt hàng này là 6,82% trong cơ cấu mặt hàng.
Năm 2007, tình hình tiêu thụ sản phẩm nói chung của công ty tăng mạnh và do đó tỷ
trọng của tủ lục bình cũng tăng lên. So với năm 2006 thì số lượng tiêu thụ mặt hàng này tăng
mạnh lên đến 351,05%, mặc dù số lượng tiêu thụ hàng hóa này tăng rất cao nhưng nó vẫn chỉ
chiếm tỷ trọng ít là vì trong năm 2007 thì số lượng hàng hóa chung của công ty được tiêu thụ
nhiều cho tất cả các mặt hàng chứ không phải chỉ duy nhất có loại hàng này.
Năm 2008, số lượng tủ lục bình được tiêu thụ giảm so với năm 2007 là 8.211 sản phẩm,
giảm 49,67% và tỷ trọng của nó cũng giảm theo chỉ chiếm khoảng 4% trong cơ cấu mặt hàng.
Sản phẩm này có giá tương đối cao và sản xuất cũng mất nhiều thời gian va chi phí nên không
thể xuất bán với số lượng lớn.

Sản phẩm thùng cối: Trong năm 2006 thì sản phẩm thùng cối cũng giống như
hai sản phẩm khay lục bình và tủ lục bình vì nó chiếm tỷ lệ là 8,13% trong cơ cấu mặt hàng.
Đến năm 2007, tỷ trọng sản phẩm này là 3,23% trong cơ cấu mặt hàng, mặc dù tỷ trọng
của mặt hàng này có giảm đi so với năm trước đó nhưng số lượng bán ra vẫn tăng nhiều so
với năm trước tăng 54,55% là vì trong năm này số lượng hàng hóa nói chung của công ty
được tiêu thụ rất cao, trong đó có thùng cối.
Năm 2008, tỷ trọng của thùng cối có được cải thiện chút ít, tăng so với năm 2007
khoảng 602 sản phẩm (tăng 8,91%). Tuy việc đan thùng cối tốn nhiều chi phí nhân công nên
giá bán cao nhưng với kiểu dạng lạ mắt, mẫu mã đẹp nên sản lượng tiệu thụ tăng qua các năm.

Sản phẩm thùng lục bình: Năm 2006, thùng lục bình được tiêu thụ với tỷ trọng
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
6
Giáo viên: Bùi Văn Trịnh
khoảng 8,98% trong cơ cấu mặt hàng.
Năm 2007, tình hình tiêu thụ sản phẩm này đều giảm cả về tỷ trọng và số lượng: về tỷ
trọng thì chỉ còn chiếm 2,2% trong cơ cấu mặt hàng và về số lượng thì giảm đến 4,66%
(s ản l ư ợng ti êu t hụ gi ảm 2 25 s ản p h ẩ m) so với năm trước. Mặc dù trong năm
2007 số lượng hàng hóa nói chung được tiêu thụ là rất cao nhưng đối với sản phẩm thùng lục
bình thì lại bị suy giảm về số lượng bán ra là do giá bán của nó khá cao, chi phí làm ra sản
phẩm cao, tốn nhiều thời gian.
Năm 2008, việc tiêu thụ sản phẩm này đã tăng trở lại, số lượng bán ra tăng khoảng 13%
so với năm 2007 và chiếm tỷ trọng gần 3% trong cơ cấu mặt hàng. Cũng giống như thùng
cối, chỉ có khác là ở chất liệu làm ra sản phẩm, sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã làm
cho khách hàng có nhiều lựa chọn tối ưu.

Sản phẩm rỗ thủ công: rỗ thủ công cũng là mặt hàng chủ yếu trong công ty và có
doanh thu bán hàng cao.
Năm 2006, sản lượng tiêu thụ rỗ thủ công chiếm tỷ lệ 24,27% trong tổng sản lượng tiêu
thụ của năm.
Năm 2007, tỷ lệ rỗ thủ công có giảm, còn 15,61% trong tổng sản lượng tiêu thụ trong
năm, nhưng sản lượng bán ra năm 2007 so với năm 2006 thì lại tăng đến 149,94%.
Năm 2008, sản lượng tiêu thụ của rỗ tiếp tục tăng so với năm 2007 nhưng con số này
cũng khá khiêm tốn chỉ khoảng 1.126 cái (tăng 4%). Sản phẩm rỗ rất thông dụng, được sử
dụng nhiều, mẫu mã và màu sắc đa dạng, kiểu dáng nhỏ gọn, bắt mắt nên sản lượng này tăng
liên tục trong 3 năm 2006, 2007 và 2008.
2.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo giá trị của từng nhóm mặt hàng
Hai yếu tố tác động trực tiếp đến tình hình tiêu thụ đó là sản lượng hàng hóa bán ra và giá
cả của hàng hóa đó. Chỉ thông qua sản lượng không thể đánh giá hết được tình hình tiêu thụ
của công ty nên cần phải đánh giá thêm phầm giá cả của từng mặt hàng. Giá của công ty luôn
thay đổi liên tục từ đầu năm đến cuối năm nên chúng em chỉ lấy giá trung bình nghĩa là lấy
đơn giá của từng lần thay đổi chia cho số lần thay đổi trong năm.
BẢNG 2: ĐƠN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY AN
Bài tập nhóm phân tích hoạt động kinh doanh
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×