Tải bản đầy đủ

Hoạt động ngoài giờ lên lớp cùng giáo dục kĩ năng sống

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 12
“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
Tiết 9: Hoạt động 1:
THẢO LUẬN VỀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu sâu sắc thêm về phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ
Hồ
- Tự hào, yêu quý, và biết ơn bộ đội Cụ Hồ; kính trọng và biết ơn các Bác cựu
chiến binh
- Biết noi gương bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập tốt, rèn luyện tốt,
quan tâm giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh khó khăn
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG :
- Kỹ năng tự tin khi giao lưu
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Động não
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Một số câu hỏi để giao lưu:
+ Những kỷ niệm sâu sắc của người lính?
+ Nguồn gốc sức mạnh làm nên truyền thống của bộ đội Cụ Hồ
- Một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về bộ đội Cụ Hồ
- Tặng phẩm để tặng các cựu chiến binh
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá: Trò chơi “Kể tên một số anh bộ đội Cụ Hồ”
- Ngườu điều khiển yêu cầu HS đứng vòng tròn và giới thiệu luật chơi. Dùng bóng
tung lên, bóng đến tay ai người đó kể tên anh bộ đội Cụ Hồ mà bạn biết
- Cả lớp chơi, thư ký ghi lại tên các anh bộ đội Cụ Hồ lên bảng
- Người điều khiển gọi 1, 2 HS đọc to những thông tin ghi trên bảng
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Giao lưu với các cựu chiến binh
- Người điều khiển mời cựu chiến binh địa phương tham gia giao lưu với lớp
+ Cựu chiến binh tự giới thiệu vài nét về mình, kể cho HS nghe những kỷ niệm
sâu sắc nhất trong cuộc đời bộ đội của mình, nhắn nhủ những mong muốn của mình với
HS
+ HS có thể hỏi thêm (một số điều cần thiết về cuộc sống vật chất, tinh thần, nếp
sống kỷ luật, tình đồng đội … của người chiến sỹ ) với cựu chiến binh
- Cảm ơn, tăng quà, hoa và hứa hẹn của lớp với cựu chiến binh
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 2: Liên hoan văn nghệ về bộ đội Cụ Hồ
- Các tiết mục văn nghệ của HS
- Các tiết mục văn nghệ của cựu chiến binh
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS noi gương chiến đấu theo các bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất tốt đẹp
của bộ đội Cụ Hồ

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 12
“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”
Tiết 10: Hoạt động 2:
TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết cách giải thích các hiện
tượng trong cuộc sống
- Hứng thú, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong học tập để đạt kết quả cao


II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG :
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Bài tập tình huống
- Biểu đạt sáng tạo
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Hệ thống các câu hỏi, câu đố, bài tập, tình huống, vấn đề phục vụ cho việc ôn tập
do lớp lựa chọn và xây dựng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như: cây hoa để gài câu hỏi, giấy A
4
,
bút lông
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
GV đặt vấn đề với HS: Hội vui học tập là dịp để các em thể hiện khả năng nắm
hiểu kiến thức các môn học của mình, đồng thời cũng giúp các em có điều kiện giao lưu
thông qua các hoạt động cụ thể. Đây là thời điểm ôn tập học kỳ I. Trên cơ sở các em đã
và đang ôn tập thi học kỳ I theo nhóm hoặc cá nhân, hôm nay lớp chúng ta cùng nhau tổ
chức hội vui học tập để các em tự trình bày hiểu biết của mình và cùng nhau giải quyết
những băn khoăn, thắc mắc nảy sinh trong quá trình ôn tập
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Trò chơi hái hoa
-Người điểu khiển chương trình phổ biến cách thức thi : trên cây hoa là những
bộng hoa câu hỏi có liên quan nội dung ôn tập của một vài môn(Văn, toán, anh, sinh, lý,
hóa ) và xen kẽ một vài câu hỏi vui chơi văn nghệ. Đại diện từng tổ lên hái hoa, đọc to
câu hỏi cho cả lớp cùng biết và suy nghĩ trong 1 phút sau đó trả lời
- Nếu không trả lời được thì người khác sẽ trình bày suy nghĩ của mình trong 1
phút
Hoạt động 2: Hỏi – Đáp
- Người điều khiển mời 2 người tham gia hoạt động hỏi – đáp. Một người sẽ hái
hoa, người kia trả lời câu hỏi của người hái hoa. Người được hái hoa đọc to câu hỏi cho
cả lớp cùng biết, người trả lời trình bày suy nghĩ của mình. Các thành viên khác có thể
chia sẽ ý kiến
3. Thực hành:
Hoạt động 3: Thi ứng xử tình huống

- Đó là những tình huống này sinh trong quá trình ôn tập và đang trong phòng thi .
Người điều khiển đề nghị lớp đưa ra một vài tình huống cụ thể. Ví dụ:
+ Trong giờ ôn tập toán chuẩn bị thi HKI, bạn A không chú ý mà lại trêu bạn
không cho bạn học. Trong tình huống này, bạn sẽ giải quyết ra sau?
+ Giả sử trong giờ thi, bạn B đã cho bạn nhìn bài để chép vì câu hỏi đó quá khó,
liệu bạn có chép không?
Với tình huống đưa ra, người điều khiển yêu cầu lớp trình bày cách giải quyết của mình.
Mọi thành viên trong lớp có thể đưa ra những cách giải quyết khác nhau. Mời GVPT
phát biểu ý kiến. GVPT có thể gợi ý hoặc định hướng cách giải quyết cho từng tình
huống cụ thể
- HS có thể đưa ra các tình huống trong học tập hằng ngày để các bạn tham gia
giải các tình huống đó
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS tiếp tục về nhà suy nghĩ và tự mình xây dựng các câu hỏi, bài tập
cho hội vui học tập tiếp theo
- Người điều khiển đánh giá chung về tinh thần thái độ tham gia của HS
- Người điều khiển tổng hợp kết quả các hoạt động và mời GV gợi ý các hoạt
động tiếp theo

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 1+2
“MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN”
Tiết 11: Hoạt động 1:
THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch
sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh
đạo
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về Đảng
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Động não
- Chúng em biết 3
- Thảo luận
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Lịch sử ngày thành lập Đảng (3/2/1930)
- Các sự kiện lịch sử của Đảng
- Hệ thống câu hỏi, câu đố, bài tập tình huống có liên quan đến lịch sử ngày thành
lập Đảng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như : giấy A
4
, bút màu, phiếu học tập,
hồ dán
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
- Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hiện 2 bài hát về Đảng, mùa xuân.
- Sau khi hát xong, người điều kiển chương trình phỏng vấn nhanh một số học sinh
+ Bài hát ca ngợi về điều gì?
+ Ngày thành lập Đảng là ngày nào?
- Người điều khiển kết luận để nhập vào hoạt động chính “ Thi tìm hiểu về Đảng”
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Các nhóm trình bày kết quả tìm hiểu
Hoạt động 2:
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu đố, câu hỏi….Sau mỗi câu hỏi, câu
đố, đội nào cắm cờ báo hiệu sớm nhất sẽ được trả lời trước, giám khảo báo giờ. Nếu đội
đó trả lời không đúng sẽ dành phần trả lời cho cổ động viên
- Ban giám khảo công bố điểm công khai sau khi đã nêu đáp án
3. Thực hành/ luyện tập:
- Người điều khiển nêu câu hỏi:
+ Sau hoạt động này bạn thu hoạch gì bổ ích về sự tìm hiểu Đảng
+ Sau khi tìm hiểu về Đảng, bạn tâm đắc nhất điều gì?
- GVPT kết luận, tóm tắt lại những nội dung trọng tâm thông qua hoạt động
4. Vận dụng:
GV yêu cầu mỗi HS về nhà viết bản thu hoạch về sự tìm hiểu Đảng Cộng Sản Việt
Nam

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 1+2
“MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN”
Tiết 12: Hoạt động 2:
THI VỀ CA NGỢI CÔNG ƠN CỦA ĐẢNG, VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch
sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh
đạo
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về tổ chức Đảng, về gương Đảng viên
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Động não.
- Thảo luận
- Kể chuyện
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Mời thầy cô dạy môn lịch sử làm cố vấn, cung cấp tài liệu về tổ chức Đảng và
các gương Đảng viên
- Cử người đẫn chương trình cuộc thi
- Phân công chuẩn bị các tiết mục văng nghệ
- Phân công trang trí, chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi …. liên quan
đến chủ đề hoạt động, đáp án cho các câu hỏi đó
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
- Mở đầu hoạt động, người điều khiển cho lớp hát tập thể các bài hát về Đảng
2. Kết nối:
- Phân công mỗi tổ nhóm là một đội
- Người điều khiển nêu các câu hỏi trọng tâm có liên quan đến tổ chức Đảng để
các tổ, nhóm suy nghĩ, thảo luận
+ Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập ra?
+ Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi trong điều lệ Đảng là gì?
+ Trong điều lệ Đảng , mục tiêu của Đảng là gì?
+ Người Đảng viên Đảng lao động Việt Nam phải thế nào?
+ Ở trường ta có bao nhiêu Đảng viên, Đảng viên lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất là
ai?
3. Thực hành/ luyện tập:
- Viết bài thu hoạch suy nghĩ của em về tổ chức Đảng
4. Vận dụng:
- Em tự xây dựng kế hoạch để tương lai phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng
Sản Việt Nam như thế nào?


Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 3
“TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”
Tiết 13: Hoạt động 1:
DIỄN ĐÀN TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được mục đích, lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên thanh
niên hiện nay
- Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn
- Rèn luyện đạo đức, tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội
ngũ của Đoàn
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng tự nhận thức, tự tin phấn đấu vào đoàn
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Suy nghĩ - thảo luận cặp đôi chia sẻ
- Biểu đạt sáng tạo
- Thảo luận
- Trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Các tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS HỒ Chí minh( bài viết, sách báo, điều lệ
đoàn….) và các tư liệu liên quan đến tổ chức Đoàn của nhà trường
- Các tiết mục văn nghệ (bài hát, bài thơ về Đoàn…)
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
Người dẫn chương trình nêu ra các câu hỏi :
+ Bạn hiểu gì về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 -3 -1931?
+ Vai trò và nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh hiện nay?
+ Bạn có muốn phấn đấu trở thành đoàn viên không? Vì sao?
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Nghe báo cáo viên nói về đoàn
- Báo cáo viên cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về Đoàn như:
+ Ngày, tháng, năm thành lập đoàn, ý nghĩa ngày thành lập đoàn, tên của đoàn qua từng
thời kỳ, các phong trào lớn của Đoàn ,một số gương đoàn viên tiêu biểu
+ Qua quá trình nói chuyện , báo cáo viên có thể nêu câu hỏi cho HS khắc sâu kiến thức
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập và Đoàn được thành lập vào ngày tháng năm
nào?
+ Bạn hiểu gì về ngày thành lập Đoàn ?
+ Vai trò của Đoàn trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước?
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
Câu hỏi: Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được hôm nay sau khi báo cáo và tham gia
thảo luận là gì?

4. Vận dụng:
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch và liên hệ tìm hiểu các phong trào Đoàn
ở địa phương ( tư liệu trang 78/79 sgv).
**************************************************************
Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 3
“TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”
Tiết 14: Hoạt động 2:
SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY 26/3
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của ngày 26/3 .
- Có kỹ năng tham gia thảo luận, đóng góp các tiết mục văn nghệ và thi đua các nhóm.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng trình bày ý tưởng
- Tự tin
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
- Biểu đạt sáng tạo
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Các tư liệu, tài liệu về ngày thành lập đoàn 26/3
- Các phương tiện để trang trí sinh hoạt văn nghệ
- Các nội dung tham gia văn nghệ, trò chơi, …
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
- Ngoài các hoạt động , thực hành tại lớp , để giáo dục toàn diện cho các em thì nhà
trường còn giáo dục thêm cho các em kỹ năng sống thông qua hoạt động tham gia hội
trại 26/3
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
- Các tổ thảo luận tìm các bài thơ, bài hát ca ngợi các đội viên đoàn viên có công
cách mạng.
- Tổ nào trình bày được nhiều thơ nhất là thắng cuộc
- Hs hát và đọc thơ về các tấm gương bất khuất
Hoạt động 2: Văn nghệ
- Cán bộ phụ trách văn nghệ lên điều khiển chương trình văn nghệ
- Hs trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị.
Hoạt động 3: Hỏi và đáp
- Qua buổi sinh hoạt văn nghệ hôm nay Em thu hoạch được kiến thức và kinh
nghiệm gì cho bản than mình?
3. Thực hành/ luyện tập:
Kể chuyện về các tấm gương nhí
4. Vận dụng:
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát ….liên quan tới chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm, tự biên tự diễn
- Các nhạc cụ đơn giản như đàn, đĩa nhạc

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 4
“HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ”
Tiết 15: Hoạt động 1:
SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY 30/4
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được giá trị lịch sử và ý nghĩa của ngày giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước
- Rèn luyện các kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể
- Tự hào, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày giải phóng
hòan toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4
-Biểu diễn văn nghệ.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về ngày 30/4 lịch sử.
- Lựa chọn.
- Tự tin khi biểu diễn
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KỸ THUẬT DẠY HỌC CÓ THỂ SỬ DỤNG
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Biểu đạt sáng tạo
- Trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Các tư liệu , ý nghĩa quốc tế của ngày 30/4
- Những diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh dẫn tới ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam 30/4/1975
- Các tiết mục văn nghệ có liên quan đến ngày giải phóng 30/4
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá: Trong tháng tư hàng năm thường là toàn trường ta được nghỉ học các bạn
biết đó là ngày gì và ý nghĩa của ngày đó là gì không?
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Nghe báo cáo nói chuyện về ngày lịch sử 30/4/1945
- GV, người điều khiển giới thiệu về ngày lịch sử 30/4/1945
- Vai trò của cách mạng đối với ngày lịch sử 30/4/1945
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi có liên quan để khắc sâu kiến thức cho HS
- Nguyên nhân thắng lợi của ngày lịch sử 30/4/1945
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
- Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được sau khi nghe báo cáo và tham gia thảo luận là
gì?
4. Vận dụng:
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch, liên hệ trả lời câu hỏi “ Em sẽ làm gì để đền
đáp công ơn của rất nhiều anh hùng đã ngã xuống, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân
tộc”

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 4
“HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ”
Tiết 16: Hoạt động 2:
TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết cách giải thích các hiện
tượng trong cuộc sống
- Hứng thú, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong học tập để đạt kết quả cao
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG :
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP:
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Bài tập tình huống
- Biểu đạt sáng tạo
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Hệ thống các câu hỏi, câu đố, bài tập, tình huống, vấn đề phục vụ cho việc ôn tập
do lớp lựa chọn và xây dựng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như: cây hoa để gài câu hỏi, giấy A
4
,
bút lông
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
GV đặt vấn đề với HS: Hội vui học tập là dịp để các em thể hiện khả năng nắm
hiểu kiến thức các môn học của mình, đồng thời cũng giúp các em có điều kiện giao lưu
thông qua các hoạt động cụ thể. Đây là thời điểm ôn tập học kỳ I. Trên cơ sở các em đã
và đang ôn tập thi học kỳ I theo nhóm hoặc cá nhân, hôm nay lớp chúng ta cùng nhau tổ
chức hội vui học tập để các em tự trình bày hiểu biết của mình và cùng nhau giải quyết
những băn khoăn, thắc mắc nảy sinh trong quá trình ôn tập
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Trò chơi hái hoa
-Người điểu khiển chương trình phổ biến cách thức thi : trên cây hoa là những
bộng hoa câu hỏi có liên quan nội dung ôn tập của một vài môn(Văn, toán, anh, sinh, lý,
hóa ) và xen kẽ một vài câu hỏi vui chơi văn nghệ. Đại diện từng tổ lên hái hoa, đọc to
câu hỏi cho cả lớp cùng biết và suy nghĩ trong 1 phút sau đó trả lời
- Nếu không trả lời được thì người khác sẽ trình bày suy nghĩ của mình trong 1
phút
Hoạt động 2: Hỏi – Đáp
- Người điều khiển mời 2 người tham gia hoạt động hỏi – đáp. Một người sẽ hái
hoa, người kia trả lời câu hỏi của người hái hoa. Người được hái hoa đọc to câu hỏi cho
cả lớp cùng biết, người trả lời trình bày suy nghĩ của mình. Các thành viên khác có thể
chia sẽ ý kiến
3. Thực hành:
Hoạt động 3: Thi ứng xử tình huống

- Đó là những tình huống này sinh trong quá trình ôn tập và đang trong phòng thi .
Người điều khiển đề nghị lớp đưa ra một vài tình huống cụ thể. Ví dụ:
+ Trong giờ ôn tập toán chuẩn bị thi HKII, bạn A không chú ý mà lại trêu bạn
không cho bạn học. Trong tình huống này, bạn sẽ giải quyết ra sau?
+ Giả sử trong giờ thi, bạn B đã cho bạn nhìn bài để chép vì câu hỏi đó quá khó,
liệu bạn có chép không?
Với tình huống đưa ra, người điều khiển yêu cầu lớp trình bày cách giải quyết của mình.
Mọi thành viên trong lớp có thể đưa ra những cách giải quyết khác nhau. Mời GVPT
phát biểu ý kiến. GVPT có thể gợi ý hoặc định hướng cách giải quyết cho từng tình
huống cụ thể
- HS có thể đưa ra các tình huống trong học tập hằng ngày để các bạn tham gia
giải các tình huống đó
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS tiếp tục về nhà suy nghĩ và tự mình xây dựng các câu hỏi, bài tập
cho hội vui học tập tiếp theo
- Người điều khiển đánh giá chung về tinh thần thái độ tham gia của HS
- Người điều khiển tổng hợp kết quả các hoạt động và mời GV gợi ý các hoạt
động tiếp theo

Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 5
“BÁC HỒ KÍNH YÊU”
Tiết 17: Hoạt động 1:
THI TIM HIỂU CHỦ ĐỀ BÁC HỒ VỚI THIỀU NHI
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm
thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh
phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn
luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày
- Tự hào, phấn khởi là con cháu của Bác Hồ , ra súc phấn đấu là con ngoan, trò
giỏi, đội viên tốt
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Tấm gương nhân ái, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KỸ THUẬT DẠY HỌC CÓ THỂ SỬ DỤNG
- Động não
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Hỏi và trả lời
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Thư Bác Hồ gửi các cháu thiệu nhi Việt Nam nhân dịp Tết trung thu, 15-9-1945
- Giấy bút để trình bày kết quả sưu tầm
- Từng tổ lựa chọn một vài báo cáo thu hoạch tốt nhất để trình bày trước lớp, tổ
có thể tập hợp thêm tập tư liệu đã sưu tầm vào một tờ giấy khổ to hay trong một quyển
vở đẹp
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá:
- Người điều khiển cho lớp hát tập thể bài hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn
thiếu niên nhi đồng” (Nhạc sĩ: Phong Nhã)
- Người điều khiển đặt câu hỏi liên quan tới bài hát trên
+Ý nghĩa của bài hát trên là gì?
+Qua bài hát trên, các bạn thấy tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi như thế nào?
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Báo cáo thu hoạch
- Mỗi tổ cử một đại diện trình bày báo cáo thu hoạch về chủ đề “Bác Hồ với thiếu
nhi”. Khi trình bày phải nói to, rõ ràng, rành mạch từng nội dung đã thu hoạch được và
nêu cụ thể loại tư liệu, tài liệu nào đã giúp cho bản thân có được những thu hoạch đó
- Người điều khiển hướng dẫn toàn lớp bổ sung ý kiến hoặc thảo luận xung quanh
các báo cáo thu hoạch đó
Hoạt động 2: Thi trả lời nhanh nhất
- Mọi thành viên trong lớp đều tham gia. Người điều khiển mời một bạn bất kì lên
bốc thăm đầu tiên,sau đó đọc to câu hỏi để cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời. Ai có câu trả
lời hay nhất thì người đó có quyền mời bạn khác lên bốc thăm, cứ thế tiếp diễn đến khi
kết thúc hoạt động

3. Thực hành/ luyện tập:
- Nêu nội dung chính của hoạt động này, bạn tâm đắc nội dung nào nhất?
4. Vận dụng:
- Nêu trách nhiệm của người học sinh THCS phải làm để đền đáp công lao của
Bác
**********************************************************************
Ngày soạn:…
Ngày dạy:…
Chủ điểm tháng: 5
“BÁC HỒ KÍNH YÊU”
Tiết 18: Hoạt động 2:
VĂN NGHỆ MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ
I. MỤC TIÊU:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc và những tình cảm
thân thiết của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó thấy được trách nhiệm của người học sinh
phải học tập tốt để đền đáp công lao của Bác Hồ.
- Có kĩ năng tìm hiểu và nắm vững yêu cầu của chủ đề để có thể thực hành rèn
luyện tốt trong học tập và cuộc sống hằng ngày
- Tự hào, phấn khởi là con cháu của Bác Hồ , ra súc phấn đấu là con ngoan, trò
giỏi, đội viên tốt
- Rèn luyện các kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về
- Lựa chọn.
- Tự tin khi biểu diễn
- Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KỸ THUẬT DẠY HỌC CÓ THỂ SỬ DỤNG
- Thảo luận
- Kể chuyện
- Biểu đạt sáng tạo
- Trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
-Các câu chuyện về cách sống giản dị của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
- Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác.
-Các tranh ảnh sưu tầm về Bác Hồ.
- Các bài thơ nói về lòng biết ơn của nhân dân đối với công lao to lớn của Bác
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Khám phá: Ngày trọng đại nhất tháng 5 là ngày nào ? Hãy kể một câu chuyện về
Bác Hồ kính yêu
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Nghe các câu chuyện về Bác hồ
- GV, người điều khiển giới thiệu về ngày sinh nhật Bác và sơ lượt về cuộc đời
cách mạng của Bác.
- Vai trò của Bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
Hoạt động 2: Thảo luận lớp

- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi có liên quan để khắc sâu kiến thức cho
HS.
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ.
- Học sinh trình bày các tiết mục đã chuẫn bị sẵn
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
- Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được sau khi tham gia buổi sinh hoạt văn
nghệ
4. Vận dụng:
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch, liên hệ trả lời câu hỏi “ Em sẽ làm gì
để đền đáp công ơn của rất nhiều anh hùng đã ngã xuống, hi sinh cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc”
- Những lời dạy của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng luôn thể hiện sự quan tâm
của bác đối với mầm non tương lai của đất nước
- Rèn luyện tính khiêm tốn, trung thực, cầm, kiệm, liêm chính, chí công vô tư cho
HS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×