Tải bản đầy đủ (.docx) (22 trang)

báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh nhà nước một thành viên 18-4 hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.16 KB, 22 trang )

Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Hơn 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, nền kinh tế
của đất nước ta đã có bước phát triển nhảy vọt trước sự thán phục của bè bạn thế
giới. Đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển này có tham gia của các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Trong nền kinh tế hiện nay – nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp
muốn tồn tại và phát triển cần phải đánh giá đúng thực trạng của mình. Các doanh
nghiệp phải nắm bắt được các thông tin, chính sách về tình hình kinh tế để đề ra
mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh cho mình.
Để thực hiện được, các doanh nghiệp cần phải huy động được vốn và sử
dụng nguồn vốn đó một cách có hiệu quả. Muốn có được kết quả như vậy thì yêu
cầu đặt ra là các doanh nghiệp phải phân tích tình hình tài chính của mình nói
riêng và tình hình chung của các đơn vị trong nước và quốc tế . Đồng thời phải
hạch toán đầy chi tiết đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm cơ sở cho
việc phân tích. Công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh là một bộ
phận rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
Trong quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại, được sự giảng
dạy tận tâm của các thầy, cô giáo đã giúp em tích luỹ được vốn kiến thức về quản
trị chiến lược xây dựng doanh nghiệp của các doanh nghiệp thương mại nói riêng
và của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung.
Để hiểu và vận dụng các kiến thức đã học trong quá trình thực tập tại Công
ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội.
Với tất cả sự giúp đỡ của thầy cô giáo hướng dẫn. Đặc biệt là thầy giáo
PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long. Cùng sự giúp đỡ của lãnh đạo các phòng ban của
công ty đã giúp em hoàn thành bản báo cáo thực tập về chuyên ngành “Quản trị
doanh nghiệp” với kết cầu gồm 3 phần.
1
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-


4 HÀ NỘI
Tên giao dịch Quốc tế : HANOI COMPANY LIMITED 18-4
Trụ sở chính : Số 35C, Nguyễn Huy Tưởng - quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại : 04.212667 Fax: 04.2120959
Năm thành lập : 1994
Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng VN)
Chủ sở hữu : UBND Thành phố Hà Nội.
1. Quá trình hình thành và phát triển:
* Ngày 26/3/1994 Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội
được thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố
Hà Nội dựa trên cơ sở sát nhập của Công ty Đông Hà vào Xí nghiệp sản xuất kinh
doanh của người tàn tật.
Công ty được giao nhiệm vụ:
- Sản xuất các loại sơn, đồ nhựa, các mặt hàng may mặc, chế biến gỗ.
- Xuất khẩu các mặt hàng do Công ty sản xuất và nhập khẩu vật tư thiết bị
phục vụ nhu cầu của Công ty và thị trường.
- Liên doanh liên kết với các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước mở cửa
hàng mua bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, các sản phẩm do liên kết, liên
doanh và làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị có nhu cầu.
Sau hơn 10 thành lập (từ 1994 đến 2005) được sự quan tâm chỉ đạo của
Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động thương binh - xã hội Hà Nội
và các Sở, Ban, Ngành. Công ty đã có được phương hướng kế hoạch sản xuất
kinh doanh và đầu tư công nghệ đúng hướng, đồng thời biết phát huy trí tuệ tập
thể và nguồn nhân lực nên Công ty đã đạt được tốc độ phát triển cao toàn diện,
thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu của chi uỷ, ban giám đốc và
tập thể cán bộ công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua
các năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế năm sau
đều cao hơn năm trước. Công ty luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị làm ăn có
hiệu quả, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các
2

2
Báo cáo thực tập tổng hợp
quy định của địa phương. Với những thành tích trên Công ty sản xuất kinh doanh
của người tàn tật Hà Nội đã được Nhà nước tặng nhiều huân huy chương, bằng
khen, trong đó được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm
2004.
- Ngày 28/12/2005, theo Quyết định số 236/2005/QĐ-UB của UBND thành
phố Hà Nội chuyển đổi Công ty sản xuất và kinh doanh của người tàn tật Hà Nội
thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội.
Được sự quan tâm của các Sở, Ban, Ngành thành phố nên từ khi thành lập
đến nay bằng sự nỗ lực vươn lên không ngừng của từng cán bộ công nhân viên
chức Công ty đã có những bước tiến vững chắc đưa công tác sản xuất kinh doanh
ngày một tăng trưởng và khẳng định chỗ đứng của mình trong cơ chế thị trường.
Bộ máy lãnh đạo của Công ty là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và năng
động cộng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, cử nhân kinh tế và đội ngũ công nhân kỹ
thuật lành nghề nhiệt tình tận tâm với công việc tạo thành một khối liên kết đồng
tâm góp sức đưa công ty ngày một phát triển hơn.
2. Những điều kiện đảm bảo cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên
18-4 Hà Nội là một pháp nhân kinh tế
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội kế thừa mọi quyền
và pháp lý đối với vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các
vấn đề khác có liên quan của Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà
Nội khi chuyển sang hoạt động mô hình mới.
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là doanh nghiệp
100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, là một đơn vị hạch
toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng. Được mở tài khoản ở trong nước và nước
ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật doanh
nghiệp nhà nước và điều lệ của Công ty đã được UBND thành phố Hà Nội phê
duyệt.
3. Chức năng, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH

Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội
3
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, các công trình thuỷ
lợi (Kênh mương, kè, cống).
- Sản xuất các mặt hàng đồ nhựa, may mặc, chế biến gỗ, bao bì cac tông,
cơ kim khí phục vụ tiêu dùng, các mặt hàng cao su: dây curoa, sàn xe, sàn tàu,
ống cao su, cao su tấm, giầy ủng, tấm gioăng, phốt, phụ tùng ôtô (bằng cao su).
- Kinh doanh: Vật liệu xây dựng, bất động sản, cho thuê nhà, kho, bãi, các
loại máy móc thiết bị, trang thiết bị y tế, ôtô các loại.
- Xuất khẩu các mặt hàng do công ty sản xuất và nhập khẩu vật tư thiết bị
phục vụ nhu cầu thị trường.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4
Hà Nội
4
4
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Tổng giám đốc
P/T xây dựng CB
Phó Tổng giám đốc
P/T sản xuất
Phó Tổng giám đốc
P/T TC hành chính
Phân xưởng nhựa Phân xưởng mayPhân xưởng cao su Phòng XDCBPhòng Kế hoạch vật tư Phòng
Tài vụ
Phòng Hành chính Ban bảo vệ
Đội xây lắp 1 Đội xây lắp 2 Đội xây lắp 3
Đội xe
cơ giới

Đội máy
thi công
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội
5
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
II. ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ
NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN 18-4 HÀ NỘI
1. Phân tích môi trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-
4 Hà Nội
* Môi trường vĩ mô
- Môi trường kinh tế: Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh
mẽ, các doanh nghiệp đua nhau tìm chỗ đứng trên thị trường, chính vì điều này
đã thúc đẩy các doanh nghiệp theo đuổi hết mình cho sự nghiệp sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế thế
giới nói chung và của Việt Nam nói riêng thì các doanh nghiệp phải làm gì để
thích ứng với nó. Đặc biệt là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO). Đây chính là điều mà các doanh nghiệp phải trực
tiếp đối diện với nó, môi trường kinh doanh này vừa tạo cho các doanh nghiệp
nhữn cơ hội nhưng bên cạnh đó cũng mang lại những thách thức không nhỏ đòi
hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị chu đáo để sẵn sàng đón nhận các cơ
hội và tìm cách né tránh, khắc phục những rủi ro mà môi trường đem lại. Công
ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội cũng không nằm ngoài việc
đó.
- Môi trường chính trị - xã hội: Nhìn chung tình hình chính trị - xã hội ở
trong nước là rất ổn định so với trong khu vực và trên thế giới. Đó là hành lang
pháp lý, là sân chơi cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây, pháp luật
quy định về kinh doanh có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho các doanh
nghiệp. Điều đó tạo tiền đề cho các doanh nghiệp yên tâm hơn trong quá trình

sản xuất và kinh doanh. Tình hình chính trị pháp luật là những yếu tố không
thể kiểm soát được đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu,
tìm hiểu các chính sách kinh tế, các quy định của pháp luật hay những điều
6
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
kiện chính trị khác để đảm bảo quá trình lập kế hoạch và tổ chức hoạt động sản
xuất kinh doanh đúng pháp luật.
Điều kiện khoa học kỹ thuật: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự
phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, nhiều phát minh, sáng chế mới
ra đời để phục vụ cho đời sống xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất nhựa,
cao su, may mặc… cũng đã có nhiều thay đổi và phát triển cùng với nó là sự
xuất hiện nhiều máy móc, dây chuyền hiện đại làm cho năng suất và chất lượng
của sản phẩm tăng lên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp.
Ngoài ra, các điều kiện về tự nhiên, cạnh tranh, tài chính, thương mại…
cũng có những tácđộng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà
Nội nói riêng. Nó vừa tạo ra những cơ hội vừa hạn chế khả năng thực hiện mục
tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ
điều này để nắm bắt kịp thời những biến động của nó để có thể đưa ra những
giải pháp đối phó phù hợp kịp thời.
* Môi trường vi mô:
Các khách hàng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà
Nội đa phần là các đơn vị trực thuộc Nhà nước, các tổ chức văn hoá, xã hội.
Với bề dầy hơn 10 năm hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và xây dựng.
- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty
có uy tín cao trong việc sản xuất mặt hàng cao su: công ty có rất nhiều cơ quan,
bạn hàng ký kết hợp đồng như: Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (các công
ty sản xuất than), Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Mai Động…

- Công ty sản xuất và cung ứng các sản phẩm về may mặc, đồ nhựa gia
dụng cho các trung tâm phục hồi chức năng, Làng trẻ em BIRLA Hà Nội,
7
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Trung tâm giáo dục I - VI, Trung tâm điều dưỡng người có công, lão thành
cách mạng.
- Công ty nhận thầu xây dựng dân dụng các công trình với các chủ đầu
tư: Ban quản lý dự án, Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội, Chi cục
phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, các Trung
tâm giáo dục I - VI, Trường Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội…
- Đối thủ cạnh tranh của Công ty: như chúng ta đã biết Công ty TNHH
Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh với các
lĩnh vực, ngành nghề mà ở Việt Nam hiện nay thị trường cũng đã phát triển rất
mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt là ngành xây dựng: có rất
nhiều tập đoàn, tổng công ty, công ty xây dựng dân dụng có quy mô từ nhỏ đến
rất lớn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà thầu của Công ty.
* Môi trường nội tại:
Số cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty TNHH Nhà nước một thành
viên 18-4 Hà Nội gồm có:
Cử nhân kinh tế: 25 cán bộ
Kỹ sư xây dựng: 18 cán bộ
Kiến trúc sư: 5 cán bộ
Kỹ sư đô thị: 3 cán bộ
Kỹ sư giao thông: 4 cán bộ
Kỹ sư điện: 3 cán bộ
Trung cấp xây dựng: 8 cán bộ
Ngoài ra Công ty còn có đội ngũ hàng trăm công nhân kỹ thuật lành
nghề được đào tạo cơ bản trong các ngành nghề chuyên môn xây dựng như: nề,
điện, nước, thợ sắt, thợ mộc, trang trí nội ngoại thất.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ: Công ty có 3 phân xưởng sản xuất:
nhựa; may; cao su và một số dây chuyền chuyên dùng hiện đại. Công ty có 4
8
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
kho với diện tích 6 ha. Về máy móc thiết bị của Công ty bao gồm: máy xây
dựng, ô tô, máy văn phòng…
- Môi trường văn hoá, tinh thần doanh nghiệp: nói đến văn hoá và tinh
thần của doanh nghiệp thì mỗi một doanh nghiệp đều có những nét đặc trưng
riêng. Với bề dày hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty TNHH Nhà nước
một thành viên 18-4 Hà Nội cũng đã xây dựng cho mình một nền văn hoá
riêng, Công ty đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy tối đa khả năng
của mình, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc. Các nhân viên có
thể đưa ra các ý kiến, thắc mắc của mình đối với ban lãnh đạo Công ty và các ý
kiến đó sẽ được xem xét, giải quyết kịp thời, hợp lý và đúng pháp luật. Bên
cạnh đó Công đoàn Công ty còn tổ chức các buổi tham quan, du lịch cho toàn
bộ cán bộ, công nhân viên và gia đình họ. Tổ chức ngày lễ truyền thống của
Công ty (18-4), các ngày lễ, sinh nhật của cán bộ nhân viên, tổ chức thăm hỏi
cán bộ nhân viên và gia đình họ khi họ ốm đau…
Tinh thần của doanh nghiệp: Biểu hiện lớn nhất về tinh thần doanh
nghiệp của Công ty là sự thành công và uy tín của công ty trên thị trường.
Công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được nhiều bạn hàng tín
nhiệm.
2. Cơ hội và thách thức của công ty hiện nay
Dù đã có bước phát triển trong thời gian qua, nhưng trong bối cảnh kinh
doanh thay đổi nhanh và ngày càng khác nghiệt luông đăt công ty cũng như các
doanh nghiệp xây dựng khác trước nhũng cơ hội và thách thức mà doanh
nghịêp nào sớm nhận thức được nó, tận dụng nhứng thế mạnh củca mình dể
hoạt động chắc chắc sẽ dành được những thành công vượt trội. Với Công ty
TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội, có thể kể đến một số điểm

9
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
mạnh và điểm yếu và các cơ hội và thách thức với công ty trong thời gian tới
như sau:
- Điểm mạnh:
Tập thể Công ty đoàn kết năng động nhạy bén tiếp cận cái mới.
Các mặt hàng do Công ty sản xuất ngày càng có uy tín trên thị trường.
Mặt bằng sản xuất có khả năng mở rộng để trở thành doanh nghiệp kinh
doanh đa ngành đa nghề.
Tài chính lành mạnh, có khả năng huy động vốn.
Có đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản.
Có tầm nhìn chiến lược về thị trường sản phẩm
- Điểm yếu:
Đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kỹ thuật chủ chốt còn thiếu sẽ gây khó
khăn cho yêu cầu phát triển mở rộng ngành nghề mở rộng địa bàn
Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất còn bất cập khi có những hợp đồng
đột xuất.
- Cơ hội:
Công ty có điều kiện đầu tư mở rộng, tăng vốn kinh doanh khi công ty
tham gia thị trường chứng khoán có đày đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật chứng khoán
Các doanh nghiệp phải tận dụng tốt cơ hội và các yếu tố thuận lợi sau
khi gia nhập WTO để tạo ra thế và lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế. Gia
nhập WTO chúng ta có điều kiện thuận lợi để hợp tác với các nước, tăng cường
thu hút đầu tư. Việc gia nhập WTO sẽ thúc đầy công cuộc đổi mới hoàn thiện
10
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
cơ chế, xoá bỏ các rào cản về đầu tư đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ tốn kém mà còn có ý nghĩa quyết
định đối với hiệu quả đầu tư toàn xã hội, đối với tiến trình phát triển của một
quốc gia độ mở và quy mô của nền kinh tế sẽ tăng mạnh thậm chí bùng nổ đặc
biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Thực tế cho thấy việc cơ bản trở thành
một nước công nghiệp theo hướng hiện dại vào năm 2020 có thực hiện được
hay không là tuỳ thuộc vào kết quả đầu tư phát triển cơ sỏ hạ tầng Do vậy
chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển cơ sỏ hạ tầng khắc phục
tình trạng dàn trải và hiệu quả thấp như lâu nay.
- Thách thức:
Đồng thời với việc gia nhập WTO chúng ta sẽ phải đối đầu với các thách
thức cạnh tranh, thách thức dù là rất lớn, nhưng tác động đến mức nào còn tuỳ
thuộc vào bản lĩnh và sự nỗ lực chủ quan của chúng ta, Vì vậy nếu có quyết
tâm cao, có sự chuẩn bị tích cực thì không những vượt qua được thách thức,
mà còn có thể biến các thách thức đó thành động lực cho sự phát triển
Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, hội nhập kinh tế thắng lợi,
chúng ta phải xây dụng nhứng chính sách đúng đắn. phù hợp bảo đảm sự phát
triển chung của nền kinh tế mà còn là sự phát triển của các doanh nghiệp
_ Đang có rất nhiều doanh nghiệp chú trọng đầu tư, công nghệ tiên tiến,
đầu tư đồng bộ do đó sẽ có sự cạnh tranh gay gắt hơn khi doanh nghiệp tham
gia đấu thầu.
3. Đánh giá khái quát hoạt động kinh doanh của Công ty
Nhìn vào bảng dưới ta thấy giá trị tổng sản lượng trong 5 năm vừa qua
tăng đều mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2003 có giảm nhưng năm 2004
tăng lên phản ánh công ty khẳng định được trên thị trường.
11
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Doanh thu năm 2003 giảm 7712 triệu đồng tương ứng giảm 60,9% so
với năm 2002, lợi nhuận đạt 63,5% tương ứng với số tuyệt đối giảm 146,719
triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 0,680 triệu đồng.

Trong năm 2004 doanh thu tăng 9539 triệu đồng tường ứng tăng
179,5% so với năm 2003 nhờ có một số công trình hoàn thành bàn giao lên đã
thu hồi được vốn và đem lại nguồn lợi nhuận năm 2004 là 799,242 triệu đồng
tăng 313,5 so với năm 2003 tương ứng với số tuyệt đối 544 triệu đồng, thu
nhập bình quân đầu người đạt 0,800 triệu đồng
Trong năm 2005 doanh thu đạt 124,3% tường ứng với số tuyệt đối tăng
6917 so với nam 2004, đem lại nguồn lợi nhuận 954,097 triệu đồng , thu nhập
bình quân đầu người đạt 0,938 triệu đồng là do:
Công ty đã tăng dần uy tín với khách hàng nên năm 2005 doanh thu tăng
hơn. Nhưng do việc quản lý đòi nợ của khách hàng còn kém nên công ty sẽ có
nhứng biện pháp nhằm thúc đầy công tác đòi nợ, duy trì khách hàng truyền
thống, tìm kiếm những khách hàng mới và tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh
nhằm mục tiêu là tăng doanh thu, đồng thời giảm chi phí để tăng lợi nhuận và
tăng lương cho cán bộ công nhân viên
Trong năm 2006, doanh thu đạt 111,8% tương ứng với số tuyệt đối tăng
3016 triệu đồng so với năm 2005, đem lại nguồn lợi nhuận 1118,376 triệu
đồng, thu nhập bình quân đầu người 1,015 triệu đồng
Đánh giá cho ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 5
năm là hiệu quả.
12
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
13
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
So sánh

03/02
So sánh
04/03
So sánh
05/04
So sánh
06/05
2002 2003 2004 2005 2006 Mức % Mức % Mức % Mức %
Giá trị sản lượng 26069 31019 28423 35340 41600 4950 118.9 -2569 91,6 6917 124,3 6260 117,7
Doanh thu 19712 12000 21539 25564 28580 -7712 60,9 9539 179,5 4025 118,7 3016 111,8
Lợi nhuận 401,682 254,963 799,242 954.097 1118,376 -147 63,5 544 313,5 155 119,4 164 117,2
Thunhập bình
quan
0,710 0,680 0,800 0,938 1,015
14
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho ta thấy mục
tiêu của công ty là lợi nhuận. Đánh giá chức năng tạo ra lợi nhuận như tỷ suất
lợi nhuận để đánh giá quá trình sinh lợi của doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận =
Lợi nhuận của Công ty
Chỉ tiêu
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Tiền
Tỷ
lệ
(%)
Tiền
Tỷ

lệ
(%)
Tiền
Tỷ
lệ
(%)
Tiền
Tỷ
lệ
(%)
Tiền
Tỷ
lệ
(%)
Doanh thu 19712 100 12000 100 21539 100 25564 100 28580 100
Lợi nhuận 401,68
2
2,03 254,96
3
2,12 799,24
2
3,71 954,09
7
3,73 1118,3
7
3,91
Qua số liệu trên cho ta thấy tỷ suất lợi nhuân năm 2003 cao hơn so với
năm 2002 là 0,09, các năm sau đều cao hơn năm trước chứng tỏ phần giá trị
mới sáng tạo của hoạt động sản xuất để bù đắp chi phí càng lớn thì doanh
nghiệp càng được đánh giá cao.

4. Đánh giá công tác quản trị của Công ty theo chức năng
- Đánh giá công tác hoạch định: hoạch định là việc đề ra các qui định,
các kế hoạch cho hoạt động trong tương lai, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu sắp
tới của doanh nghiệp. Ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà
Nội, ban quản lý công ty đã đề ra các mục tiêu hết sức rõ ràng và chi tiết cho
quá trình kinh doanh trong tương lai như: không ngừng mở rộng thị trường,
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Để thực hiện được thì
16
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
công ty đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tự hoàn thiện mình, nâng cao khả
năng cạnh tranh của công ty.
Các chiến lược kinh doanh của công ty đã được chú trọng xây dựng một
cách nghiêm túc và được sự tham gia xây dựng và thực hiện của toàn bộ các
cán bộ nhân viên trong công ty.
- Đánh giá công tác tổ chức: tổ chức là xác định các công việc cần phải
làm và những người làm công việc đó. Tại công ty, công tác tổ chức được thực
hiện tốt, giám đốc là người có tài tổ chức và sắp xếp công việc một cách rõ
ràng, đúng với khả năng của mỗi người. Mô hình cấu trúc tổ chức bộ máy quản
lý được phân biệt cho từng lĩnh vực, từng khâu sản xuất. Mỗi cá nhân lại có
quyền hạn riêng của mình và cũng phải chịu trách nhiệm của riêng mình.
Mô hình tổ chức này tạo điều kiện cho mỗi người trong công ty phát huy
được năng lực của mình, nâng cao khả năng chuyên môn và sự nhiệt tình vì họ
được làm đúng công việc chuyên môn của họ.
- Đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành
Đây là quá trình tác động, điều hành của ban quản trị của công ty lên đối
tượng tác động nhằm hoàn thành công việc, mục tiêu thông qua sự nỗ lực của
người khác. Công ty đã đề ra phương châm làm việc "Đoàn kết - Kỷ cương -
Cần cù - Sáng tạo - Văn minh". Chính phương châm này được tất cả các cán bộ
công nhân viên nhiệt tình hưởng ứng, làm việc hết mình để thực hiện mục tiêu

đã đề ra. Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện phong cách lãnh đạo dân chủ, kêu
gọi sự tham gia đóng góp ý kiến của công nhân viên, thường xuyên khen
thưởng và động viên có những sáng kiến hay, tinh thần làm việc hăng say và có
những thành tích nổi trội.
- Đánh giá công tác kiểm soát
18
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Kiểm soát là quá trình xem xét, đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện
nhằm đảm bảo hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu hoạt động. Các phòng ban
trong công ty đã được lượng hoá tất cả các chỉ tiêu có liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty rồi báo cáo với cấp trên. Nó đã giúp cho ban
kiểm soát của công ty kiểm soát tốt mọi việc trong công ty. Ngoài ra công ty
còn sử dụng hết sức hữu hiệu hệ thống tổ chức không chính thức trong hoạt
động kiểm soát như mọi cá nhân có thể đề xuất trực tiếp những sáng kiến,
những phát minh hoặc những việc làm chưa tốt đối với ban giám đốc nên giám
đốc có thể thu thập thông tin chính xác hơn và nhanh hơn phục vụ cho quá
trình ra quyết định, kiểm soát tốt mọi hoạt động, phát hiện kịp thời những sai
trái để tìm ra những giải pháp khắc phục, hạn chế mọi tổn thất.
* Công tác quản trị nhân sự
Hàng năm công ty đều tiến hành tuyển dụng nhân sự với số lượng không
nhiều. Tuy nhiên chất lượng đầu vào của công ty là khá cao. Trong tổng số
nhân viên của công ty thì số nhân viên có trình độ cao đẳng và đại học chiếm
25%. Số lượng nhân viên có trình độ trung cấp chiếm tỷ trọng khá cao. Nhìn
chung công ty tuyển chủ yếu là nhân viên có trình độ và đã qua đào tạo, những
người này đáp ứng được những yêu cầu công việc đề ra.
Đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự công ty đã thực hiện
phương pháp nâng cao nghiệp vụ và luân phiên công việc đối với các nhà quản
trị, còn đối với nhân viên công ty áp dụng phương pháp đào tạo tại chỗ và qua
đào tạo nghề. Bên cạnh đó công ty luôn luôn thực hiện các biện pháp tăng

cường và phát triển lực lượng công nhân có tay nghề cao phù hợp với trình độ
công nghệ kỹ thuật hiện đại. Công ty có chủ trương cử người đi đào tạo ngoài
công ty và nhận những người có chuyên môn ở các trường khối kỹ thuật, khối
20
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
kinh tế về công ty. Điều này chứng tỏ công ty đã xây dựng được chiến lược về
con người một cách lâu dài và có hệ thống.
* Công tác quản trị dự án
Là một công ty đa ngành nghề nên công ty đã thực hiện nhiều dự án lớn
như: mở rộng phân xưởng nhà kho, đầu tư dây chuyền công nghệ mới, mua
sắm trang thiết bị máy móc…
Đối với mỗi dự án công ty đều tổ chức một bộ phận riêng quản lý dự án
đó. Mỗi dự án đều được đặt ra những mục tiêu nghiêm ngặt và được kiểm soát
sát sao của Ban giám đốc công ty. Sau mỗi dự án kết thúc công ty đều có
nghiệm thu và đánh giá nghiêm túc, đúc rút kinh nghiệm qua các dự án. Tiến
hành khen thưởng và kỷ luật một cách minh bạch, rõ ràng, công khai.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG
1. Phương hướng và đề xuất đối với Công ty
Qua những gì đã phân tích ở trên ta thấy Công ty TNHH Nhà nước một
thành viên 18-4 Hà Nội là một công ty có bề dày kinh nghiệm đã đạt được
những thành công nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng.
Tuy nhiên, công ty cũng còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Chính vì vậy
tôi có một số kiến nghị đề xuất để công ty có thể phát triển hơn nữa, nâng cao
năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.
* Công ty cần đầu tư, nâng cao khả năng ứng dụng máy móc thiết bị
công nghiệp hiện đại trong thiết kế, chế tạo và sản xuất.
- Công ty cần đào tạo thêm đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật để
mở rộng vào phát triển các ngành nghề.
Trong công tác kế hoạch tổ chức sản xuất cần nâng cao năng lực và khoa

học hơn.
22
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
* Cải tạo môi trường làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô lớn
hơn phù hợp với sự phát triển.
* Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
2. Các kiến nghị đối với Nhà nước, cấp trên và các cơ quan hữu quan
Việc chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH Nhà nước một thành viên
sẽ tăng cường sự quản lý của chủ sở hữu Nhà nước, các thể chế quản lý mới
chặt chẽ nhất là thể chế quản lý tài chính. Vì vậy Nhà nước trước hết cần tạo ra
hành lang pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động của công ty và môi trường
kinh doanh ổn định.
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội trực thuộc UBND
thành phố Hà Nội do vậy kiến nghị ở đây là UBND thành phố Hà Nội phải có
những chính sách tạo điều kiện cho Công ty hoạt động thuận lợi và tạo ra một
hiệp hội có vai trò quan trọng trong việc tạo ra một kênh thông tin riêng cũng
như đưa ra các giải pháp cạnh tranh trong điều kiện Việt Nam mới là thành
viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)
24
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
KẾT LUẬN
Cùng với các đơn vị thành viên. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên
18-4 Hà Nội đã đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Công Ty đã đứng vững, tồn tại và phát triển trong nền kinh tế, thị trường. Công
Ty đã tổ chức, sử dụng nguốn vốn kinh doanh của mình để có hiệu quả ngày
một tốt hơn, phấn đấu đóng góp nhiều vào ngân sách Nhà nước, nâng cao đời
sống của CBCNV.
Công Ty đã tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hiện tại hoạt

động sản xuất kinh doanh của mình. Là đơn vị sản xuất thi công xây lắp, Công
Ty đã làm tốt công tác cơ bản, chính xác là yếu tố rất quan trọng để nâng cao
hiệu quả kinh doanh của Công Ty. Công Ty đã tổ chức hệ phòng ban một cách
khoa học, cụ thể. Từ đó giúp cho Giám đốc có những đánh giá nhìn nhận sát
thực đề ra những quyết định đúng đắn, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công Ty có những bước chuyển tốt hơn.
Trong thời gian thực tập tại Công Ty em đã được học hỏi và hiểu biết
thêm nhiều giữa lý thuyết và thực tế. Vì thời gian có hạn chế nên còn nhiều vấn
đề em chưa thể hiểu sâu được. Kính mong cơ quan cùng các thầy cô giáo giúp
đỡ thêm để em có được kiến thức hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007
SINH VIÊN THỰC TẬP
Nguyễn Quốc Cường
26
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
28
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2
Báo cáo thực tập tổng hợp
30
Nguyễn Quốc Cường - K36DQ2

Xem Thêm

×