Tải bản đầy đủ

tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư huyện nhơn trạch –tỉnh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI
Ngành: MÔI TRƯỜNG
Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Giảng viên hướng dẫn : THS. VÕ LÊ PHÚ
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN ÂN
MSSV: 09B1080189 Lớp: 09HMT4

TP. Hồ Chí Minh, năm 2011
LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại ngày nay, “môi trường và sự phát triển bền vững” là chiến lược quan
trọng hàng đầu của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước sạch của con người ngày
càng cao cả về số lượng và chất lượng.

Để đảm bảo cung cấp nước đủ về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho

người dân cần phải thiết kế một hệ thống mạng lưới nước hòan chỉnh có qui mô tốt,
công suất cao.

Đề tài “Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Huyện Nhơn Trạch –Tỉnh
Đồng Nai ” chính là đề tài đồ án tốt nghiệp của em.
MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHU DÂN CƯ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fih level
KHU DÂN CƯ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Diện Tích : 62 ha

Số Dân : 27130 người

Bao Gồm :
- Trường Mầm Non
- Trường Trung Học Phổ Thông
- Trung Tâm Y Tế
- Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản
KẾT CẤU CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án tốt nghiệp: Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu dân cư Huyện Nhơn
Trạch Tỉnh Đồng Nai có tất cả 7 chương bao gồm:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về khu dân cư Huyện Nhơn Trạch –Đồng Nai

Chương 2: Tổng quan về mạng lưới cấp nước

Chương 3:cơ sở tính toán mạng lưới cấp nước

Chương 4: tính toán và thiết kế mạng lưới cấp nước

Chương 5: Các thiết bị trên mạng lưới và kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Chương 6: Kỹ thuật thi công lắp đặt đường ống cấp nước

Chương 7: Khai toán chi phí xây dựng


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1.MỞ ĐẦU:

1.2 .CÁC TIÊU CHUẨN VI PHẠM VÀ THÔNG SỐ THIẾT
1.3. GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI.
1. 3.1. Điều kiện tự nhiên:
1.3.2.Đặc Điểm Khí hậu:
1.3.3. Địa chất Thủy Văn công trình:
1.3.4. Cảnh quan thiên nhiên:
1.3.5. Đặc Điểm Kinh Tế- Xã Hội :
1.3.6. Hiện Trạng Giao Thông :
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
2.1 . Khái Niệm Về Hệ Thống Cấp Nước.

Một hệ thống cấp nước gồm các công trình sau:
- Công trình thu nước và Trạm bơm cấp I
- Trạm xử lý nước
- Bể chứa nước sạch
- Trạm bơm cấp II
- Đài nước
- Mạng lưới cấp nước
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
2.2. CHỨC NĂNG CỦA TỪNG CÔNG TRÌNH:

2.2.1. Công trình thu và trạm bơm cấp I:Công trình thu nước có nhiệm vụ thu nước từ
nguồn.
2.2.2. Trạm xử lý nước:Có nhiệm vụ loại bỏ tạp chất có hại, các độc tố, vi khuẩn, vi
trùng ra khỏi nước
2.2.3. Bể chứa nước sạch:Bể chứa nước sạch có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng nước
giữa trạm bơm cấp I và trạm bơm cấp II. Nó còn có nhiệm vụ dự trữ lượng nước chữa
cháy trong 3 giờ .
2.2.4. Trạm bơm cấp II:Trạm bơm nước sạch từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới cấp
nước đô thị.
2.2.5. Đài nước:
2.2.6. Mạng lưới đường ống phân phối nước:
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
3.1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI:
3.1.1. Mục đích: Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư huyện nhơn trạch tỉnh
đồng nai .
3.1.2. Yêu cầu:
3.1.3. Thống Kê Số Liệu Ban Đầu .

Diện tích khu dân cư : 62 ha

Mật độ dân số : 350 người / ha .

Tỉ lệ gia tăng dân số :1. 5%
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
3.1.3. Thống Kê Số Liệu Ban Đầu .

Niên hạn thiết kế : t = 15 năm .

Tiêu chuẩn dùng nước :150 l/ người .ngđ

Trường mầm non:200 bé và 20 giáo viên

Trường THPT:1500 (hs) và 45 giáo viên

Trung Tâm YTế :50 giường

Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản :50 công nhân xí nghiệp nóng và 250 công nhâ xí nghiệp
không nóng.nước sản xuất là :20 m
3
/h
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
3.2. TÍNH TOÁN SỐ DÂN CỦA KHU QUY HOẠCH.
3.3 . LƯU LƯỢNG NƯỚC CHO KHU DÂN CƯ .
3.3.1.Lưu Lượng Nước Sinh Hoạt .
3.3.2. Lưu Lượng Nước Tưới Cây , Tưới Đường .
3.3.3. Lưu Lượng Nước Sinh Hoạt Của trường Mầm
Non.
3.3.4. Lưu Lượng Nước Sinh Hoạt Của TrườngTHPT.
3.3.5. Lưu Lượng Nước Sinh Hoạt Của Trung Tâm Y
Tế .
3.3.6. Lưu Lượng Nước Cấp Cho Nhà Máy Chế Biến
Thủy Sản.

Công suất của trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư.
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

3.4. CHỌN CHẾ ĐỘ BƠM .
3.5. Xác Định Vị TRí Đặt Đài Và Dung Tích Đài Nước .
3.5. 1. Xác Định Vị Trí Đặt Đài
Mạng lưới cấp nước có đài đặt ở đầu mạng lưới .
3.5.2. Tính dung tích đài nước:
3.6. Thể Tích Điều Hòa Đài Nước .
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

4.1 . PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC .

Mạng lưới nước làm nhiệm vụ vận chuyển nước và phân phối nước đến nơi tiêu thụ .

4.2. VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC .
Căn cứ vào các điều kiện địa hình và yêu cầu vạch tuyến mạng lưới cấp nước ta chọn mặt
bằng vạch tuyến theo mạng vòng .
CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
4.3. TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC .
4.3.1. Điều kiện của phương pháp tính toán .
Tính toán mạng lưới cấp nước trong 2 trường
hợp .
- Mạng lưới làm việc với lưu lượng tối đa trong giờ
cao điểm .
- Khi có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất .
4.3.2. Tính toán mạng lưới trong trường hợp dùng
nước lớn nhất :
a. Xác định tổng chiều dài tính toán
b. Xác định lưu lượng dọc tuyến :

CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

4.3.3. Tính toán lưu lượng nút :
4.3.4 Lựa chọn đường kính cho các đoạn ống trong mạng lưới :

4.4. Làm Việc Trên Epanet
- Epanet là một trương trình máy tính thực hiện mô phỏng thời gian kéo dài đối với
chế độ thủy lực và chất lượng nước trong các mạng lưới ống có áp.
- Sau khi ta xác định đước chiều dài, lưu lượng đơn vị, lưu lượng dọc đường, lưu
lượng nút cho các điểm trên mạng lưới. Ta bắt đầu nhập các dữ liệu này vào mạng
lưới.
CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
Bước 1: mặc định cho mạng lưới:
Bước 2: Nhập dữ liệu cho mạng lưới:
- NÚT:
- Đoạn ống:
- Bể chứa :
- Đài nước:
- Máy bơm :
Bước 3: chạy chương trình (run).
Bước 4: hiệu chỉnh và xuất dữ liệu.
CHƯƠNG 5: CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG
5.1. Van 2 chiều:
5.2. Van xả khí:
5.3. Van xả cặn:
5.4. Thiết bị lấy nước:
5.5. Thiết bị đo lưu lượng ( đồng hồ đo nước):
5.6. Giếng thăm, gối tựa :
CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
6.1. Địa điểm và độ sâu chôn ống:
6.1.1. Cắm tuyến
6.1.2. Đào hào:
6.1.3. Tính toán một số đọan ống điển hình.
6.1.4. Lắp ống:
6.2. Thử nghiệm áp lực tuyến ống:
6.2.1. Nguyên tắc thử áp lực tuyến ống:
6.2.2. Thử áp luc tuyến ống tại hiện trường:
6.2.3. Chuẩn bị các ống cuối đường ống để thử áp lực:
6.2.4. Bơm nước vào ống:
6.2.5. Tiến hành thử áp lực:
6.2.6. Công tác hoàn thiện:
CHƯƠNG 7 : KHAI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

KẾT LUẬN

Điểm bất lợi nhất của mạng lưới là tại nút 42 có áp lực tại nút là 17.78

như vậy việc chọn lựa máy bơm có lưu lượng là 36.5 l/s với cột áp là 20m là hoàn toàn
hợp lý.

Điểm bất lợi nhất đủ áp và đủ lưu lượng dùng nước thì cũng đồng nghĩa với các nút
khác trên mạng lưới đủ áp. Điều này cũng chứng minh rằng việc tính toán, bố trí và
lựa chọn đường kính cho ống là hợp lý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của khu
dân cư huyện nhơn trạch – tỉnh đồng nai .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×