Tải bản đầy đủ

Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx

=======================&
b C
Hoà bình ơi !Việt Nam ơi !
˙
»
»
»
»
Mai
Mai
Mai
đây
đây
đây
œ
»
»
»
»
.
œ

»
»
»
»
J
ˆ
«
«
«
«
hoà
hoà
hoà
ˆ
«
«
«
«
bình
bình
bình
Œ
ˆ
«
«
«
«
Con
Ta
Khung
ˆ
«
«
«
«
.
trời
tàu
về
Trầm Tử Thiêng


ˆ
«
«
«
«
j
quê
chở
ngắm
ˆ
«
«
«
«
mình
đoàn
lại
ˆ
«
«
«
«
rộng
người
dòng
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
bao
di
sông
ˆ
«
«
«
«
la

xưa
Œ
ˆ
«
«
«
«
Đàn
Về
Đồng
ˆ
«
«
«
«
.
chim
thăm
hoang
ˆ
«
«
«
«
j
tung
đất

œ
»
»
»
»
Bắc
xác
cánh
ˆ
«
«
«
«
bay
thân
hai
˙
«
«
«
«
xa
yêu
bên
Bắc
Đã
Sáng
ˆ
«
«
«
«
.
Nam
xa
mai
ˆ
«
«
«
«
j
ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
.
rồi
lìa
này
ˆ
«
«
«
«
j
không
cả
thơm
ˆ
«
«
«
«
còn
thời
mùi
ˆ
«
«
«
«
ngăn
niên
lúa
˙
«
«
«
«
.
thiếu
cách
chín
Œ
˙
»
»
»
»
Hôm
Ta
Trên
œ
»
»
»
»
.
qua

sông
œ
»
»
»
»
J
ˆ
«
«
«
«
Sài
từng
người
ˆ
«
«
«
«
về
mùa
gòn
Œ
ˆ
«
«
«
«
Bây
Trưa
Con
ll ll ll ll
=========================&
b
ˆ
«
«
«
«
.
đò
giờ

ˆ
«
«
«
«
j
chở

cánh
ˆ
«
«
«
«
đầy
mặt
phượng
ˆ
«
«
«
«
vầng
hồng
tại
ˆ
«
«
«
«
lung
trăng
Kon
ˆ
«
«
«
«
lay
quê
tum
Œ
ˆ
«
«
«
«
Chờ

Chiều
ˆ
«
«
«
«
.
thu
khoan
nay
ˆ
«
«
«
«
j
ngắm

khăn
œ
»
»
»
»
gói

gái
ˆ
«
«
«
«
thu
du
ra
ll ll ll
=========================&
b
˙
«
«
«
«
bay
dương
Trung
Rước
Đón
Sớm
ˆ
«
«
«
«
.
xuân
đưa
mai
ˆ
«
«
«
«
j
ˆ
«
«
«
«
.
về
người
này
ˆ
«
«
«
«
j
vui
đi
đã
ˆ_
«
«
«
«
hội
về
về
ˆ
«
«
«
«
xuân
chung
Hải
˙
«
«
«
«
đầy
đường
phòng
Hoà
ˆ
«
«
«
«
bình
ˆ
«
«
«
«
ll ll ll
=========================&
b
w
ơi
ˆ
«
«
«
«
Œ
Hoà
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
bình
w
ơi
ˆ
«
«
«
«
Œ
Hoà
ˆ
«
«
«
«
œ
»
»
»
»
bình
w
ơi
œ
»
»
»
»
Œ
Hoà
ˆ
«
«
«
«
œ
»
»
»
»
bình
w
ơi
ll ll ll ll ll ll ll
=========================&
b
œ
»
»
»
»
Œ
Ta
œ
»
»
»
»
.
gánh
œ
»
»
»
»
J
œ
»
»
»
»
chung
œ
»
»
»
»
đau
œ»
»
»
»
»
»
»
»
thương
œ
ˆ
«
«
«
«
một
˙
«
«
«
«
trời
ˆ
«
«
«
«
.
Nam Bắc
œ
»
»
»
»
J
ˆ
«
«
«
«
ơi
ˆ
«
«
«
«
quê
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
hương
ˆ
ˆ
«
«
«
«
tình
ˆ
«
«
«
«
người
Œ
ˆ
«
«
«
«
Việt
ˆ
«
«
«
«
Nam
ll ll ll ll ll
=========================&
b
w
ơi
ˆ
«
«
«
«
Œ
Việt
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
Nam
w
ơi
˙
«
«
«
«
Œ Œ
w
ơi
ˆ
«
«
«
«
Œ
Hoà
ˆ
«
«
«
«
ˆ
«
«
«
«
bình
ll ll ll
1.,2.
““{ ll
3.
””{

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×