Tải bản đầy đủ

Kế hoạch giảng dạy tuần 10

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Tuần 10:
Kế hoạch giảng dạy tuần 10
Thứ MÔN S Tên bài MÔN C Tên bài
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Thứ , ngày tháng năm 2004
Toán.

Tiết 46: Thực hành đo độ dài.
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Biết dùng thước và bút để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết đo độ dài bằng thước thẳng, sau đó ghi lại và đoc số đo đó.
- Ước lượng một cách chính xác các số đo chiều dài.
b) Kỹ năng: Thực hành bài làm đúng, chính xác.
c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

II/ Chuẩn bò:
* GV: Thước dài, phấn màu .
* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: Luyện tập
- Gọi 1 học sinh lên bảng sửa bài 3.
- Một em sửa bài 4.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhận xét bài cũ.
3. Giới thiệu và nêu vấn đề.
Giới thiệu bài – ghi tựa.
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Làm bài 1.
- Mục tiêu: Giúp Hs biết dùng thước và bút để vẽ các
đoạn thẳng.
Cho học sinh mở vở bài tập:
• Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng có độ dài
cho trước.
- Gv yêu cầu cả lớp thực hành vẽ đoạn thẳng.
- Gv mời 3 Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
* Hoạt động 2: Làm bài 2.
- Mục tiêu: Giúp Hs biết dùng thước để đo độ dài và sau
đó đọc lại kết quả số đo đó.
• Bài 2:
PP: Luyện tập, thực hành, thảo
luận.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs trả lời.
Hs làm vào VBT.
Ba Hs lên bảng làm.
Hs nhận xét.
PP: Luyện tập, thực hành.
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
- Mời Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv dưa ra chiếc bút chì của mình và yêu cầu Hs nêu
cách đo chiếc bút chì này.


- Gv yêu cầu Hs tự làm các phần còn lại của bài. Hai Hs
ngồi cạnh nhau cùng thực hiện phép đo.
- Gv nhận xét.
* Hoạt động 3: Làm bài 3.
- Mục tiêu: Giúp cho Hs ước lượng một cách chính xác
các số đo chiều dài.
• Bài 3:
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv cho Hs quan sát lại thước mét để có biểu tượng vững
chắc về độ dài 1mét.
- Gv yêu cầu Hs ước lượng độ cao của bức tường lớp.
- Gv hướng dẫn: So sánh độ cao này với chiều dài của
thước 1m xem được khoảng mấy thước.
- Gv yêu cầu Hs làm các phần còn lại.
- Gv nhận xét.
* Hoạt động 4: Làm bài 4.
- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại bài học về thực hành đo
độ dài.
- Gv chia Hs thành 2 nhóm.
- Cho các em thi đua làm toán với nhau. Trong thời gian 5
phút nhóm nào làm bài nhanh, đúng sẽ chiến thắng.
* Bài 4: Thực hành đo độ dài và vẽ đoạn thẳng.
a) Chiều dài của quyển sách.
b) Chiều dài của quyển tập.
c) Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm; CD = 7cm.
- Gv nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs nêu cách đo cây bút chì.
Hs thực hành phép đo và báo cáo
kết quả trước lớp.
PP: Luyện tập thực hành, thảo
luận.
Hs đọc yêu cầu của đề bài.
Hs quan sát thước 1mét.
Hs ước lượng và trả lời.
Hs ước lượng và trả lời.
PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.
Hai đội thi đua nhau làm bài.
Đại diện các đội đọc kết quả và vẽ
đoạn thẳng.
Hs nhận xét.
5. Tổng kết – dặn dò .
- Tập làm lại bài.
- Làm bài 4, 5.
- Chuẩn bò bài: Thực hành đo độ dài (tiếp theo).
- Nhận xét tiết học.
Bổ sung :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
Thứ , ngày tháng năm 2004
Toán.
Tiết 47: Thực hành đo độ dài .
(tiếp theo)
I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức :
- Củng cố cho Hs đo độ dài ( đo chiều cao của người).
- Đọc và viết số đo độ dài.
- So sánh các số đo độ dài.
b) Kó năng: Thực hành đúng, chính xác các bài tập.
c) Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.
II/ Chuẩn bò:
* GV: Thước dài, phấn màu, bảng phụ.
* HS: VBT, bảng con.
III/ Các hoạt động:
1 .Khởi động: Hát.
2. Bài cũ : Thực hành đo độ dài (tiết 1) .
- Gọi 2 học sinh lên bảng sửa bài 4, 5.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhận xét bài cũ.
3. Giới thiệu và nêu vấn đề .
Giới thiệu bài – ghi tựa.
4. Phát triển các hoạt động .
* Hoạt động 1: Làm bài 1.
- Mục tiêu: Giúp Hs biết đo độ dài (đo chiều cao của
người).
Cho học sinh mở vở bài tập.
• Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài
- Gv đọc dòng mẫu, sau đó Hs tự đọc các dòng sau.
- Gv yêu cầu Hs đọc cho bạn bên cạnh nghe.
- Gv hỏi:
+ Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam?
+ Muốn biết bạn nào cao nhất ta phải làm thế nào?
+ Có thể so sánh như thế nào?
- Sau đó Gv yêu cầu Hs so sánh xem bạn nào cao nhất, bạn
nào thấp nhất trong bảng.
- Gv nhận xét.
PP: Luyện tập, thực hành.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs đọc.
Hs nêu: Bạn Minh cao 1m25cm.
Hs nêu: Bạn Nam cao 1m15cm.
Ta phải so sánh chiều cao của các
bạn với nhau.
Đổi tất cả các số đo ra đơn vò cm
và so sánh.
Hs so sánh và trả lời: Bạn Hương
cao nhất, bạn Nam thấp nhất.
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG 
* Hoạt động 2: Làm bài 2.
• Bài 2:
- Mời Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 6 Hs.
- Gv hướng dẫn các em từng bước làm bài:
+ Ước lượng chiều cao của từng bạn trong nhóm và xếp
theo thứ tự từ cao đến thấp.
+ Đo để kiểm tra lại và sau đó viết vào bảng tổng kết.
- Gv yêu cầu các nhóm thực hành.
- Gv mời các nhóm đứng lên đọc kết quả.
- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hành tốt.
* Hoạt động 2: Làm bài 3.
- Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về so sánh các số đo độ
dài.
- Gv chia lớp thành 2 đội.
- Gv cho 2 đội chơi trò chơi “ Ai nhanh”.
- Yêu cầu trong thời gian 5 phút đội nào làm nhanh, đúng
sẽ chiến thắng.
* Đề bài: Điền dấu “ < = >” vào ô trống.
5m5dm ………… 6m2dm 3m4cm ………… 2m8dm
2dam3m ………… 3dam 3dam3dm ………… 304dm
- Gv nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
PP: Luyện tập, thực hành, thảo
luận.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Hs lắng nghe.
Hs thực hành theo nhóm.
Các nhóm đọc kết quả của nhóm
mình thực hành được.
PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi.
Hai đội tham gia thi làm bài.
Đại diện các nhóm lên tham gia
trò chơi.
Hs nhận xét.
5. Tổng kết – dặn dò.
- Về làm lại bài tập.
- Làm bài 3, 4.
- Chuẩn bò bài: Luyện tập chung.
- Nhận xét tiết học.
Bổ sung :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×